Skip to main content

 

 

 

 

voimavalmennus_anu_profiili.png

Anu Autio

Valmentaja, toimitusjohtaja

 

soita.svg  040 751 4543

email.svg  anu.autio@voimavalmennus.fi

 

 

Varaa maksuton tapaaminen

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä
3.9.2023

Valmentavan johtamisen voima: Kajaanin ammattikorkeakoulu vahvistaa työhyvinvointia ja organisaatiokulttuuria 

Puolitoistavuotinen Kajaanin ammattikorkeakoulun kehittämishanke on tullut päätökseen. Hankkeen aikainen henkilöstöasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Sanna Huusko sekä talous- ja hallintojohtaja Tuija Postari-Kivistö kertovat seuraavaa:

Valmentavan johtamisen työhyvinvointihanke

Kaksi vuotta sitten Kajaanin ammattikorkeakoulu tarttui haasteeseen ja käynnisti valmentavan johtamisen työhyvinvointihankkeen KEVA:lta saadun työelämän kehittämisrahan turvin. Tavoitteenamme oli parantaa esihenkilötyötä, yhtenäistää toimintatapoja ja vahvistaa henkilöstömme osaamista. Lisäksi halusimme panostaa henkilöstön jaksamiseen poikkeusolojen ja hybridityön aiheuttamien haasteiden keskellä. 

Oululaisen Voima Valmennus Oy:n valmentajan Anu Aution johdolla lähdimme koko organisaation voimin mukaan Anun, juuri meidän tarpeisiimme suunnittelemaan, valmennusohjelmaan. Johto ja esihenkilöt osallistuivat kuuden päivän mittaiseen valmennukseen, kun taas muu henkilöstö sai kolme puolen päivän mittaista Zoom-valmennusta. 

Organisaation ja yksilöiden kehittyminen yhteistyön aikana

Valmennuspäivien aikana opimme paljon hyödyllisiä asioita, kuten ratkaisukeskeisen toimintamallin hyödyntämistä johtamisessa ja työyhteisön työkaluna, kuinka johtaa oikein haastavissa tilanteissa, sekä ihmisten erilaisten toimintatyylien vaikutusta tiimien toimintaan. Valmennusohjelma tarjosi myös konkreettisia työkaluja tavoitteiden asettamiseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. 

Hankkeen myötä organisaatiossamme tapahtui merkittäviä muutoksia. Kajaanin ammattikorkeakoulusta tuli entistä enemmän tiimiorganisaatio, mikä osaltaan edistää entistä avoimempaa ja osallistavampaa johtamiskulttuuria. Esihenkilöiden oma coaching-valmennus tuki heidän kasvuaan uudessa roolissaan, ja heidän välilleen syntyi hyvä yhteishenki sekä luottamus yhteisten koulutuspäivien aikana. 


  • Kajaanin ammattikorkeakoulu kehitti valmentavan johtamisen organisaatiokulttuuria KEVA:n asiakasyrityksilleen myöntämän työelämän kehittämisrahan turvin.
  • Coaching -valmennusohjelma kattoi koko Kamkin organisaation.
  • Valmennuksessa opittiin ratkaisukeskeisen toimintamallin hyödyntämistä, haastavien tilanteiden menestyksekästä johtamista, ihmisten toimintatyylien vaikutusta tiimien toimintaan, tavoitteiden asettamisen merkitystä ja palautteen antamista. 
  • Organisaatiossa tapahtui merkittäviä muutoksia, kuten tiimiorganisaation luominen ja yhtenäisten johtamiskäytänteiden vahvistaminen. 
  • Valmennukset saivat pääosin positiivista palautetta ja henkilöstön tyytyväisyys parani. 
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu jatkaa valmentavan johtamisen periaatteiden juurruttamista osaksi arkea. 

Myönteinen kehitys näkyy myös tammikuussa 2023 tehdyn henkilöstökyselyn tuloksissa. Työyhteisön tyytyväisyys on kasvanut, ja työpaikan suositteluindeksi on noussut huomattavasti. Tämä osoittaa, että panostuksemme henkilöstön hyvinvointiin ja valmentavan johtamisen kulttuurin rakentamiseen on alkanut tuottamaan tulosta.

Myönteinen kehitys näkyy myös tammikuussa 2023 tehdyn henkilöstökyselyn tuloksissa.

Mitä seuraavaksi?

Matkamme valmentavan johtamisen saralla ei suinkaan päättynyt tämän hankkeen loppumiseen, vaan jatkamme nyt saamiemme oppien juurruttamista osaksi arkeamme. Hankkeen aikana kohtasimme myös haasteita, kuten kiireen ja resurssipulan vaikutusta osallistujamääriin ja motivaatioon. Palautteiden perusteella olemme myös tiedostaneet tarpeen vielä käytännönläheisemmälle lähestymistavalle tulevissa työhyvinvointihankkeissamme. Olemme kuitenkin ylpeitä rohkeudestamme tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja kokeilla valmentavan johtamisen lähestymistapaa.

Myös me täällä Kajaanin ammattikorkeakoulussa ymmärrämme, että kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa ja menestyäkseen tuossa kilpailussa on tärkeää pyrkiä jatkuvaan kehittymiseen. Siksi tarkastelemme jatkuvasti johtamistamme ja arvojamme. Valmentavan johtamisen työkalut ovat osoittautuneet arvokkaiksi apuvälineiksi juuri tässä työssä. 

Olemme innoissamme siitä, että meillä on nyt kaikki edellytykset luoda entistä vahvempi, osallistavampi ja arvostavampi työyhteisö Kajaanin ammattikorkeakouluun. Haluamme kiittää meidän henkilöstöämme siitä, että he ovat aktiivisesti osallistuneet tähän matkaan. Yhdessä rakennamme parempaa tulevaisuutta ja vahvistamme KAMKin asemaa menestyksekkäänä oppilaitoksena.

Sanna Huusko työskenteli hankkeen aikana henkilöstöasiantuntijana ja hankkeen projektipäällikkönä ja Tuija Postari-Kivistö hallinto- ja talousjohtajana Kajaanin ammattikorkeakoulussa.