Voimaa yksilöille, tiimeille ja organisaatioille!

Voima Valmennuksen missiona on tuoda voimaa yksilöille, tiimeille ja organisaatioille. Voima syntyy erinomaisesta johtamisesta, timanttisista työyhteisöistä sekä loistavasta asiakkaan kohtaamisesta.  Edelläkävijöiden toimintamalleja rakennetaan Voiman johtamis-, työyhteisö- ja myyntivalmennuksissa.

Johtaminen, työyhteisöt ja asiakastyö ovat jatkuvassa muutoksessa. Huomenna et voi johtaa eilisen keinoilla, ja uudenlainen johtaminen vaatii uusia työelämän metataitoja myös työyhteisöiltä. Onko sinun organisaatiosi valmis muutokseen – onko teillä voimaa?

Insights Discovery

Tunne itsesi – ymmärrä muita – mukaudu ja kommunikoi tehokkaammin! Insights Discovery tuottaa osallistujille unohtumattoman elämyksen – lisäksi se tarjoaa mallin ja menetelmän kehittämiseen ja johtamiseen. Voima Valmennus Oy:n Anu Autio on yksi Suomen kokeneimmista Insights Discovery -valmentajista ja pystyy tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen hyödyn menetelmästä.

Työyhteisöjen kehittäminen

Voima Valmennus Oy:n työyhteisövalmennus tähtää siihen, että tiimi tai työyhteisö pystyy parhaalla mahdollisella tavalla työskentelmään yhdessä, innostumaan työstään ja saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Itsensä johtamisen ja muiden työelämän metataitojen tarve korostuu itseohjautuvissa työyhteisöissä. Suosituin työyhteisövalmennus pohjautuu Insights Discovery -malliin teemalla ”Tunne itsesi – ymmärrä muita!”.

Johtamisen kehittäminen

Voiman johtamis- ja esimiesvalmennus antaa taitoa kohdata ihmiset, kykyä luoda innostusta ja ideoita, osallistaa sekä kannustaa. Tavoitteena on  antaa taitoja rakentaa työyhteisö, jossa ihmiset kokevat intoa ja työn imua, osaaminen ja vahvuudet ovat käytössä ja hyvinvointi ja tuloksellisuus lisääntyvät.

Myynnin ja myyjien kehittäminen

Voima Valmennuksen myyntikoulutukset perustuvat myyjän itsetuntemuksen lisäämiseen, asiakkaan ymmärtämiseen ja tämän tiedon pohjalta luottamuksen rakentamiseen. Oli kyse sitten B2B- tai B2C -myynnistä, kyseessä on aina ihmisten kohtaaminen, jossa vuorovaikutus ja tunnelma määrittävät usein koko yhteistyöprosessin jatkon.

Organisaation kehittäminen

Voima Valmennus Oy:n muutos- ja kehittämishankkeiden keskiössä ovat mahdollisuuksien näkeminen, henkilöstön osallistaminen, innostaminen ja sitoutuminen sekä määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen. Uusien toimintamallien suunnittelu ja jalkauttaminen sekä jatkuva kehittäminen vaativat oikeanlaisen suunnitelman ja osallistujien sitouttamisen – Voima tuo tähän parhaat menetelmät ja prosessin. Luota siis prosessiin – mutta suunnittele se ensin!

Voima Valmennus Oy:n yrittäjänä toimii Anu Autio. Soita ja sovi tapaaminen tai tutustu paremmin yritykseen.

Toimintaa ohjaavat periaatteet näkyvät niin Voima Valmennus Oy:n omassa toiminnassa kuin myös asiakastöissä:

Hyvinvointi ja tuottavuus: Kaikki toiminta tukee esimiesten ja henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta

Uudistuminen: Ohjelmissa tähdätään uuteen osaamiseen, osaamisen uudenlaiseen hyödyntämiseen tai uusiin toimintatapoihin.

Tehokkuus: Hankkeet toteutetaan tehokkaasti ja valmennus- tai koulutuskohtaamisten hyödyt on vietävissä suoraan käytäntöön.

Myönteisyys: Myönteiset, ratkaisu- ja edistyskeskeiset menetelmät mahdollistavat innostumisen, sitoutumisen ja vaikuttavuuden.

Usko mahdollisuuksiin: Minä uskon siihen, että kaikki on mahdollista. Työntekijäsi osaavat ja haluavat kehittää toimintaansa eteenpäin. Uskotko sinä?