Organisaation kehittäminen

Toimin erilaisissa kehittämishankkeissa johdon sekä henkilöston tukena tai selkeästi hankkeen ohjaajana. Muutoksessa ja kehittämishankkeessa huomioidaan niin ihmiset kuin asiat – hyvinvointi ja tuloksellisuus – siten, että haluttu lopputulos saavutetaan varmasti. Muutoksen ja kehittämishankkeen onnistumisen varmistavat hyvä suunnittelu, osallistujien sitoutuminen, oikeanlainen toteutus, toteutumisen seuranta ja muutoksen vakiintuminen.

Mikä lisää voimaa?

  • Ulkopuolinen tuki ja osaaminen muutosprosessin rakentamiselle
  • Ratkaisu- ja tavoitekeskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiselle
  • Henkilöstön osallistaminen ja osaamisen hyödyntäminen
  • Muutoksen tai kehittämishankkeen suunnittelu aloituksesta vakiinnuttamiseen
  • Ulkopuolinen vetäjä ja tuki tuo selkeän rakenteen ja pitää langat käsissä koko prosessin ajan