Insights Discovery -profiili

Insights Discovery -profiili on vaikuttava henkilökohtaisen kehittymisen työkalu. Se antaa tarkan kuvan henkilön toiminnasta ja tarjoaa myönteisen näkökulman muutokseen. 20–40-sivuinen profiili koostuu eri osioista, jotka valitaan valmennusohjelman mukaisesti. Insights Discovery -profiili on koettu erittäin tarkasti paikkansapitäväksi ja osallistujat yllättyvät toistuvasti sen kattavuudesta!

Profiilia varten osallistujat täyttävät etukäteen selainpohjaisen analyysilomakkeen. Insights Discovery -profiilit avataan valmennuksessa tai henkilökohtaisesti ja ne ovat tiivis osa valmennuskokonaisuutta.

LATAA TÄSTÄ ITSELLESI MATTI MALLIN ESIMERKKIPROFIILI!

 

Insight Discovery
esimerkkiprofiili (PDF)

Insights Discovery -profiiliin
valittavissa olevat osiot:

 

Perusosio

Perusosio sisältyy jokaiseen profiiliin. Se tarjoaa tietoa henkilön toimintatavasta, vuorovaikutustyylistä, päätöksenteosta ja auttaa tunnistamaan henkilön vahvuudet ja kehittämiskohteet. Perusosiossa käsitellään myös henkilön merkitystä ryhmälle, kommunikointityyliä, mahdollisia sokeita kohtia sekä vastakkaista ihmistyyppiä. Kehittymisen apuvälineenä toimii selkeät kehittämisehdotukset.

Johtamisosio

Osio punnitsee henkilön johtamistapaa. Lisäksi se tarjoaa tietoa henkilön tarpeista motivaation, työympäristön ja hänen suosimansa johtamistavan suhteen. Osio on luonnollinen osa tiimi- ja johtamisvalmennuksia.

Myyntiosio

Myyntiosio tarjoaa tietoa henkilön lähestymistavasta, sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista myynnin alkamisesta loppuunsaattamiseen. Myyntiosiota hyödynnetään myyntiin ja vaikuttamiseen liittyvissä valmennusohjelmissa.

Henkilökohtaisen saavuttamisen osio

Perusosion suora jatko tarjoaa syvempää tietoa henkilön toiminnasta mm. tavoitteenasettelussa, luovuudessa sekä oppimisessa. Sitä hyödynnetään etenkin ajan- ja stressinhallinnan valmennuksissa.

Haastatteluosio

Haastatteluosio tarjoaa kysymyksiä hyödynnettäväksi osana kehittymistä sekä valmennus- ja kehityskeskusteluita.