Johtamisen kehittäminen

Johtamisvalmennukseni antavat taitoa kohdata ihmiset, kykyä luoda innostusta ja ideoita, osallistaa sekä kannustaa. Tavoitteenani on auttaa sinua rakentamaan työyhteisö, jossa ihmiset kokevat intoa ja työn imua ja joissa henkilöstösi osaaminen ja vahvuudet ovat käytössä. Näin myös hyvinvointi ja tuloksellisuus lisääntyvät.

Valmennusteni kantavana ajatuksena ovat johtajan itsetuntemus ja itsetietoisuus sekä erilaisuuden ymmärtäminen työyhteisössä. Taustalla on lähes aina Insights Discovery -profiilit ja malli. Miten voisitkaan johtaa muita ymmärtämättä itseäsi tai tuntematta työyhteisöäsi?  Itsetuntemuksen lisäksi valmennusteni teemoissa korostuvat valmentava ja osallistava johtamisote sekä ratkaisukeskeinen kehittäminen.

Mikä lisää voimaa?

 • Johtajan itsetuntemus, itsetietoisuus ja tehokkaampi itsensä johtaminen
 • Oman johtamis- ja toimintatyylin vaikutuksen ymmärtäminen omassa työyhteisössä ja verkostoissa
 • Muiden ymmärtäminen, erilaisuuden arvostaminen ja tehokkaampi johtaminen
 • Oman johtamis- ja toimintatyylin mukauttaminen tilanteen ja tarpeen mukaan
 • Rohkeus keskustella erilaisista toiveista, tarpeista ja odotuksista osallistujaryhmässä ja oman henkilöstön kanssa
 • Rohkeus osallistaa ja ottaa valmentava rooli johtajana
 • Vahvempi kokemus oman työn, johtamisen ja työelämän hallinnasta
 • Motivaation ja sitoutumisen vahvistuminen
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen sekä hyödyntäminen
 • Oman työyhteisön jäsenten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Oman työyhteisön toiminnan kehittäminen ja johtaminen erilaiset toimintatyylit,  toiveet ja tarpeet huomioiden
 • Erilaisten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen muun muassa palautteen vastaanottamisessa, motivoitumisessa, päätöksenteossa, vuorovaikutuksessa, viestinnässä, muutoksissa jne.
 • Osallistujaryhmän sisäisen toiminnan kehittäminen ja vertaistuen vahvistaminen
 • Johtajan oman hyvinvoinnin tukeminen: stressinhallinta ja palautuminen, ajan- ja ajattelunhallinta
 • Tehokkaampi johtamisen johtaminen
 • Tasalaatuisen johtamisen rakentaminen