Työyhteisön kehittäminen ja
tiimivalmennus

Työyhteisövalmennukseni tähtäävät siihen, että työyhteisösi jäsenet pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla johtamaan itseään, työskentelemään yhteistyössä ja innostumaan työstään sekä saavuttamaan yhteiset tavoitteet tehokkaasti ja tuottavasti. Tavoitteenani on myös, että sinä pystyt olemaan ryhmällesi entistä parempi johtaja ja samalla pystyt tukemaan yksilöiden sekä ryhmän itseohjautuvuutta.

Mikä lisää voimaa?

 • Itsetuntemus, itsetietoisuus ja tehokkaampi itsensä johtaminen
 • Oman toiminta-, ajattelu- ja vuorovaikutustyylin ja sen vaikutusten ymmärtäminen
 • Muiden ymmärtäminen, erilaisuuden arvostaminen ja tehokkaampi yhteistyö
 • Yhteinen kieli ja rohkeus keskustella erilaisista toiveista, tarpeista ja odotuksista työyhteisössä
 • Turhilta loukaantumisilta, väärinkäsityksiltä, ristiriidoilta, oletuksilta ja tulkinnoilta välttyminen
 • Vahvempi kokemus oman työn ja työelämän hallinnasta
 • Motivaation ja sitoutumisen vahvistuminen
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen sekä hyödyntäminen
 • Muiden vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Ryhmän vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Tiimin toiminnan kehittäminen ja johtaminen erilaiset toimintatyylit,  toiveet ja tarpeet huomioiden
 • Selkeästi sovitut tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet henkilökohtaisen kehittymisen tueksi
 • Selkeästi sovitut ja vastuutetut tavoitteet sekä kehittämistoimenpiteet työyhteisön kehittämisen tueksi
 • Ryhmän parempi johtaminen päivien aikana käsiteltyjen asioiden pohjalta
 • Tuki käsiteltyjen asioiden käytäntöön johtamiselle