Skip to main content

 

 

 

 

voimavalmennus_anu_profiili.png

Anu Autio

Valmentaja, toimitusjohtaja

 

soita.svg  040 751 4543

email.svg  anu.autio@voimavalmennus.fi

 

 

Varaa maksuton tapaaminen

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä
1.4.2022 / Anu Autio

Insights Discovery -värienergiat väestöryhmittäin

Valmennuksissani herää aina välillä keskustelua Insights Discovery -toimintatyyleistä ja niiden näkymistä eri maanosissa. Samoin keskustelua herättää jakautuminen sukupuolten* välillä. Tässäpä aikamoinen infopaketti aiheesta!

Insightsin tutkimustiimi on julkaissut dataa väripreferenssien jakautumisen trendeistä vuonna 2018. Huomaathan, että kyseessä ei ole satunnaisotannalla tehty tutkimus, vaan data syntyy Insights Discovery -valmennuksiin osallistuneista. Yhtälailla kuin alla kuvatuista asioista, se kertoo siitä, millaisissa organisaatioissa ja yrityksissä Insights Discoveryä hyödynnetään!

Insights Discovery maanosittain

Maanosittain tarkasteltuna Pohjois-Amerikka, Oseania ja Aasia suosivat hieman enemmän introversiota nojaten eniten Jäänsiniseen ja Ruohonvihreään preferenssiin. Tämä on mielenkiintoista, sillä monien valmennettavieni mielessä esimerkiksi yhdysvaltalaiset koetaan hyvin puheliaiksi ja ulospäinsuuntautuneiksi – enemmän ekstraversiota suosiviksi! Samoin Australian ja Uuden-Seelannin alue saattaa yllättää, mutta Aasian introvertti painotus voi tuntua loogisemmalta.

Insights Discovery maanosittain.png

Yhdysvaltalaiset koetaan Suomessa hyvin puheliaiksi ja ulospäinsuuntautuneiksi – enemmän ekstraversiota suosiviksi – joten introvertit värienergiat saattavat yllättää!

Etelä-Amerikka nojaa vahvasti Tulenpunaiseen energiaan. Euroopassa värienergiat jakautuvat hyvin tasaisesti, mutta kuitenkin Ruohonvihreä energia on vallitsevin.

Värienergioiden sukupuolijakauma

Kaiken kaikkiaan väestössä eri värienergiat jakautuvat hyvin tasaisesti. Ilmoitetun sukupuolen* mukaan jaoteltuna eroja on kuitenkin jonkun verran. Sukupuolensa naiseksi ilmoittaneista 32 % suosii eniten Auringonkeltaista energiaa ja Ruohonvihreää 27 %.

Mieheksi sukupuolensa ilmoittaneista 26 % suosii eniten Jäänsinistä ja 30 % Tulenpunaista energiaa.

Vaikka erot siis eivät ole kovin suuria, ne ovat huomionarvoisia. Miesten hieman enemmän suosivat Jäänsininen ja Tulenpunainen ovat Ajattelupreferenssiä suosivia värejä, kun taas naisten osuudessa Auringonkeltainen ja Ruohonvihreä energia ovat Tunnepreferenssejä suosivia värejä.

Insights Discovery sukupuolen mukaan.png

Tässä ei kannata unohtaa sitä, että yllä kuvatussa on tarkasteltu ainoastaan vahvinta värienergiaa. Vaikka siis sitä katsoessa jako voisi tuntua kovin selkeältä, kannattaa muistaa myös muiden värienergioiden vaikutus toimintatyyliimme! Alla olevassa kuvassa näet kahdeksan perustyypin jakauman koko väestössä ja myös ilmoitetun sukupuolen mukaan. Tästä voit huomata, että erot eivät ole kovin suuria!

Insights Discovery 8 tyyppiä sukupuolen mukaan.png

Väripreferenssit ja ikä

Viimeksi viime viikolla juttelimme valmennusryhmän kanssa iän vaikutuksesta omaan profiiliin. Osallistujaryhmässä oli useampi, joka sai oman Insights Discovery -profiilin toiseen tai jopa kolmanteen kertaan. Osa pohti itseään ja toimintaansa sekä mahdollista muutosta toimintatyylissä ilman aikaisempaa kokemusta.

Suurin osa väestöstä Insightsin datassa sijoittuu ikäryhmään välille 25-60 vuotta. On mielenkiintoista, että mitä suurempiin ikäryhmiin mennään, sitä enemmän introvertit värit, Jäänsininen ja Ruohonvihreä painottuvat.

Väripreferenssit ikäryhmittäin.png

On mielenkiintoista, että mitä suurempiin ikäryhmiin mennään, sitä enemmän introvertit värit, Jäänsininen ja Ruohonvihreä painottuvat Auringonkeltaisen kustannuksella. Onko kyse ihmisten muutoksesta vai ikäpolvien muutoksesta?

Erityisen mielenkiintoista on se, että muutos ei näy tasaisesti ekstaverteissä väreissä Tulenpunaisessa ja Auringonkeltaisessa, vaan lasku näkyy selkeästi ainoastaan Auringonkeltaisessa. Tulenpunainen nousee ikäryhmissä ylöspäin mentäessä 59:ään ikävuoteen saakka, kunnes se laskee taas 60 vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Onko siis niin, että vanhemmat henkilöt ovat lähtökohtaisesti suosineet vähemmän Auringonkeltaista, vai ohjaako ikääntyminen muutosta? Tähän data ei ota kantaa, sillä kyseessä ei ole seurantatutkimus.

Mikä on yleisin sijainti Insights -ympyrällä?

 

Alla olevasta kuvasta näet yleisimmät sekä harvinaisimmat sijainnit Insights -ympyrällä. Tukija- ja Ohjaaja-sektoreista löytyy yleisimmät sijainnit. Harvinaisimmat sijainnit ovat ”tuplaharvinaisia”: sijainnit 105, 108 ja 104 Insights -ympyrällä ovat niin kutsuttuja luovia sijainteja (harmaita sektoreita), joihin jo lähtökohtaisesti sijoittuu vain noin 9 % väestöstä. Lisäksi ne ovat uloimmalla kehällä Insights -ympyrällä, jonne sijoittuu vain 3 % väestöstä – keskittyneet Insights -tyypit ovat siis harvinaisimpia.

Insights Discovery sijainnit.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harvinaisimmat sijainnit ovat "tuplaharvinaisia": ne sijoittuvat luoviin sektoreihin (harmaat sektorit, n. 9 % väestöstä) ja ovat keskittyneitä Insights -tyyppejä (uloin kehä, n. 3 % väestöstä)

 

Kaikki yllä mainittu tieto (pl. jakauma maittain) löytyy Insightsin raportista vuodelta 2018. Löydät sieltä myös jakaumaa eri henkilöstöryhmittäin – kirjoittelen siitä vielä erikseen lisää. Laitathan minulle lisäkysymyksiä ja kommentteja, jos haluat keskustella aiheesta!


*) Insights Discovery -arviointilomakkeessa pyydetään ilmottamaan koettu sukupuoli. Tällä hetkellä valittavissa on vain mies tai nainen, mutta onneksi tähän on tulossa muutos. Insights luonnollisesti kannattaa tasa-arvoa ja diversiteettiä sekä seuraa aikaansa: myös muut vaihtoehdot tulevat otetuksi huomioon piakkoin. Meille suomen kielessä ”hän” on ”hän” kaikissa tilanteissa, mutta muilla kielillä valinta on profiilin kolmannen persoonan kirjoitusmuodon kannalta tarpeen.