Skip to main content

 

 

 

 

voimavalmennus_anu_profiili.png

Anu Autio

Valmentaja, toimitusjohtaja

 

soita.svg  040 751 4543

email.svg  anu.autio@voimavalmennus.fi

 

 

Varaa maksuton tapaaminen

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä
14.6.2022

AMMU -hanke Insights Discoveryn värien maailmassa

ProAgrian ja OAMK:n Luonnonvara-alan yksikön AMMU – Asiantuntija maaseudun muutoksessa -hankkeen koko satapäinen henkilöstö osallistui Insights Discovery -valmennukseen Zoomissa keväällä. ProAgrian yhteyshenkilö Tiina Karlströn sekä johtotiimi ja OAMK:n Luonnonvara-alan yksikönjohtaja Tuomo Pesola kertovat kokemuksistaan:

Miksi juuri Insights Discovery ja Voima Valmennuksen Anu Autio?

Tiina Karlström, ProAgria: Valitsimme Insights Discoveryn käyttöömme, koska sitä on käytetty ProAgria Oulun hallinnoimissa ja päättyneissä maaseutuyrityksille suunnatuissa MaitoLiideri- ja ProLiideri-johtamishankkeissa. Analyysi Voima Valmennus Oy:n toimesta tehtiin hankkeissa mukanaolleille asiakkaille ja hankkeissa työskennelleille asiantuntijoille.

Ensihämmästysten jälkeen analyysistä on koettu hyötyjä niin työyhteisössä kuin asiantuntijatyössä, kun työskennellään erilaisten ihmisten kanssa. Kanssakäyminen ja viestintä on usein suuremmassa roolissa asiantuntijatyön onnistumisessa kuin itse tekninen asiantuntijaosuus.

Valitsimme Anun valmentajaksemme, koska kokemus on osoittanut Anun työskentelytavan toimivuuden.

Valitsimme Anun valmentajaksemme, koska kokemus on osoittanut Anun työskentelytavan toimivuuden. Tekeminen on selkeää ja sovitut asiat pitävät. Anulla on rauhallinen tapa edetä tehokkaasti ja pitää koko ajan fokus asiassa. Toki kevennettyä rupatteluakin käydään, mutta niistäkin vedetään kivasti hoksottimia itse teemaan.

Tuomo Pesola, OAMK: Olemme yhdessä ProAgrian kanssa AMMU-hankkeessa ja Anu valmentajana tuli mukaan ProAgrian suosituksesta.

Mihin tarpeisiin valmennuspäivä ja Insights Discoveryn malli vastasivat?

Tiina Karlström: Muuttuvassa työskentely-ympäristössä teemme yhä enemmän työtä tiiminä ja verkostona. Valmennus auttoi hoksaamaan, miksi asiakkaalle viety asiantuntijaviesti ei etene toimenpiteisiin saakka ja nähdyksi asiakashyödyksi, jos asiakas ei lähdekään toteuttamaan annettuja vinkkejä.

Huomasimme, että erilaiset ihmiset varmistuvat muutostarpeesta ja motivoituvat niitä tekemään niin eri tavoin. Ja ihan samat havainnot pätevät toki työskenneltäessä työkavereiden kanssa sekä esimies-alais -akselilla.

Tuomo Pesola: Meillä valmennus vastasi ensisijaisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen – rakentavalla ja sujuvalla vuorovaikutuksella on organisaatiossa suuri merkitys työhyvinvointiin.

Miten valmennuspäivän aiheet ovat helpottaneet työtä ja mikä on ollut tärkein tulos?

Tiina Karlström: Vaikka väreistä ei saanut puhua karrikoidusti ja ihmisiä niihin ”luokitella”, se on silti luonteva tapa aloittaa keskustelu. ”Siniset” motivoituvat eri asioista kuin ”keltaiset” ja myös motivoiduttuaan suorittavat samaa asiaa eri tavoin. Ne tuovat nimenomaan iloisiakin hetkiä arjen tilanteisiin. Aiemmin se aiheutti mielipahaa ja jopa turhia konflikteja, jotka olisivat olleet vältettävissä.

Aiemmin se aiheutti mielipahaa ja jopa turhia konflikteja, jotka olisivat olleet vältettävissä.

Valmennuspäivämme tärkein tulos on, että nyt kaikki koko työyhteisössämme tietävät Insightsin periaatteet ja tietävät mihin toimintatyyliin itse kuuluvat. Tunnistamme omat vahvuudet sekä myös kehittämisalueet sujuvaan kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Sitähän me kaikki haluamme. Myös erilaisuuden huomaaminen vahvuutena eikä jarruna tekemiselle on tärkeää.

Ne asiat, joissa on itsellä heikkouksia/parannettavaa löytyvät helposti vahvuuksina joltain toiselta. Uusia yhteistyöpareja saadaan syntymään henkilöstön omasta aloitteesta ja myös sujuvampia tapoja tehdä yhteistä työtä. Jatkossa näemme erilaisia toimintatapoja myös asiakkaissa ja osataan valmentaa heitä aiempaa paremmin kohti haluttuja tavoitteita.

Ne asiat, joissa on itsellä heikkouksia/parannettavaa löytyvät helposti vahvuuksina joltain toiselta.

Tuomo Pesola: Konkreettisia vaikutuksia on vielä aikaista nähdä varsinkin, kun työskentely on pääosin edelleen etätyötä. Valmennuspäivän tulosten käsittely henkilökunnan kesken antoi viitteitä siitä, että se on lisännyt ymmärrystä ihmisten erilaisuuteen ja erilaisiin tapoihin toimia vuorovaikutustilanteissa.

Miten olette hyödyntäneet Insights Discovery -profiileita ja muita valmennuksen materiaaleja?

Tiina Karlström: Tämän vuoden ryhmäkehityskeskusteluiden yhteydessä on hyödynnetty henkilökohtaisia profiileja ja tehty ”Voimaa tiimille” -oppaan hyviä tehtäviä. Niistä on saatu kivasti ilon ja hoksaamisen hetkiä ja opittu näkemään työkavereita ”enemmän ihmisinä kuin raudanlujina alansa asiantuntijoina”. Se on tuonut rentoutta tekemiseen.

Ohjeistukseen liittyy oman Insights-analyysin mukaan ottaminen, sillä jatkamme yhdessä ”Voimaa tiimille” -oppaan tehtäviä.

Ensi viikolla on koko henkilöstön toimihenkilöpäivät pitkästä aikaa livenä koolla. Ohjeistukseen liittyy oman Insights-analyysin mukaan ottaminen, sillä jatkamme yhdessä ”Voimaa tiimille” -oppaan tehtäviä.

Tuomo Pesola: Luonnonvara-alan yksikössä on käsitelty valmennuspäivän tuloksia henkilöstön kesken Voimaa Tiimille! -oppaan harjoituksia soveltaen. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen on jatkuvaa ja siinä voimme hyödyntää saatuja materiaaleja myös jatkossa.

Valmentaja kiittää!

Kiitos ProAgrialle mahtavasta yhteistyön jatkosta! Sadan hengen verkkovalmennus onnistui erinomaisesti ja osallistujat olivat erittäin aktiivisia. Osalle osallistujista asia oli jo tuttua, sillä ProAgrian MaitoLiideri ja ProLiideri -hankkeissa myös ProAgrian hanketyöntekijät ovat osallistuneet valmennuksiini ryhmien kanssa.

Osallistujien palautteet kokonaisuudesta olivat erinomaiset ja isosta ryhmästä ja verkkovalmennuksesta huolimatta osaamiseeni luotettiin (5,5/6). Palautteista oli erityisen mukava lukea erilaisia näkökulmia siihen, miten itse kukin pystyy hyödyntämään opittua arjessa.

Ymmärryksen lisääntyminen itseä ja muita kohtaan yleisellä tasolla toistui vastauksissa, mutta osa analysoi oppejaan vielä tarkemmin. Työskentelyn sujuvoittaminen, positiivisten asioiden voimavaraksi ottaminen, johtaminen ja tiimin kehittäminen, oman ylikuormituksen tunnistaminen ja stressinaiheuttajiin vaikuttaminen sekä työssäjaksamiseen liittyvien toimenpiteiden kehittäminen nousivat vastauksissa useamman kerran esiin.

Toivottavasti päivästä tulee olemaan hyöytyä jatkossa jokaisen omien suunnitelmien mukaan!