Valmentavan johtamisen koulutuspalautteet loistavat!

Neljäs valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus on päättymässä. Tein kaikille tähän mennessä osallistuneille koulutuksesta palautekyselyn, ja tulokset ovat erinomaisia!

Suurin osa suosittelee koulutusta muille erittäin mielellään, koulutuksen Net Promoter Score on 75 eli erinomainen! Net Promoter Scoren asteikko on -100 – +100, ja yli +50 ylittävät arvosanat ovat erinomaisia. Suomeksi sanottuna kyselyyn vastanneista 77,80 % suosittelee koulutusta erittäin mielellään muille, 20 % suosittelee mielellään ja 2,2 % ei kokenut koulutusta oikein omakseen. Suurin osa on pystynyt hyödyntämään opittua arjessa erinomaisesti – jopa vielä 1,5 vuotta koulutuksen jälkeenkin!

Mikä koulutuksessa oli parasta?

Tässä kommentteja osallistujilta kysymykseen ”Mikä koulutuksessa oli parasta?”:

 • Selkeät teemakokonaisuudet, joita käsiteltiin. Aiheiden käsittelyissä hyvää oli, että niihin tuotettiin itse pohdintaa, jolloin sai esim. monipuolisia näkökulmia esittämäänsä pulmaan. Ryhmän monipuolisuus oli hyvää, luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri oli todella kannustavaa. Anun tyyli opettaa ja ohjata on huippua!
 • Oli hyvä vuorovaikutteinen ryhmä ja kouluttaja 🙂 Koulutuspäivien aikana sai hyvää oppia esimiestyössä hyödynnettäväksi kaikilta käsitellyiltä osa-alueilta.
 • Vertaistukiryhmä 😀 Kokemusten jakaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen rikastuttivat hyvän sisällön omaavaa koulutusta.
 • Erilaiset osallistamismenetelmät olivat todella hyviä sekä muutoksen kohtaaminen ja miten toimitaan muutostilanteissa!
 • Laajasti esimiestyöhön hyvät työkalut ja perusteet. Loppukäyttäjän vastuulle kuitenkin jää, oppiiko/haluaako asioita pikku hiljaa soveltaa käytännössä. Tosi hyvät valmiudet ja tiedon kurssi tähän antaa.
 • Oppi paljon myös muilta koulutuksessa mukana olevilta itse koulutusannin lisäksi.
 • Käytännönläheisyys, hyvät esimerkit.
 • Innostava ote ja mielenkiintoinen sisältö
 • Ryhmä, kouluttaja
 • Hyvät keskustelut, kokemusten jakaminen. Paljon ryhmätöitä.
 • Yhteiset keskustelut, ryhmätyöt.
 • Kyllä se vaan on se yhdessä tekeminen ja pohtiminen. Jokainen osallistuja tuo oman kokemuksensa ja näkemyksensä mukanaan. Niistä saapi ammentaa! Ja Anun osaaminen on huikaisevaa!
 • Sparrauspuhelut
 • Konkreettiset keinot.
 • Anun ammattitaito, ryhmän heterogeenisyys ja käytännön tilanteiden peilaaminen valmennuksen teemoihin.
 • Insight-profiili
 • Värit
 • Ryhmä ja tehokas oppimistahti.
 • Oma aika 🙂 oivallukset, konkreettiset esimerkit.
 • Ehkä se ratkaisukeskeisyys… tietysti muutoksen dynamiikka ja sisäisen motivation tekijät. Siitä ainakin olen kiinnostunut että miten ihmisen kipinä syttyy ja miten sitä voitaisiin sytytellä?
 • Koulutus laittoi ajattelemaan asioita ja huomioimaan sitä kautta erityyppisiä ihmisiä uudella tavalla
 • Keskusteleva porukka, moniammatillisuus
 • Toisten kokemusten kuuntelu, ideoiden jakaminen, persoonallisuuksien ymmärtäminen vahvistui, ITSETUNTEMUS
 • Paljon asiaa, innokas kouluttaja ja mielenkiintoinen, käytännönläheinen sisältö
 • Selkeä rakenne, käytännöllisyys sekä annin soveltaminen arkeen.
 • työkalut
 • Anun selkeä ja mukaansa tempaava esitystapa!
 • Yhteiset keskustelut ja eri näkökulmat.
 • Lähipäivät 🙂 Hyvä kokonaisuus.
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Oppia tuntemaan itseni. Ja huomata että se miten johdan on oikea tie.
 • Aktiivinen ryhmä, osallistava kurssi ja ”ei väsyttävä” tapa opiskella. 😀
 • Vertaistuki ja toiminnalliset harjoitukset.
 • Ihmismielen parempi ymmärtäminen.
 • Ajatuksia herättävät koulutuspäivät, pysähtyminen ajattelemaan omaa esimiestyötä.
 • Tuo värimaailmaan tutustuminen syvemmin
 • Kouluttaja 🙂 Tunsi hyvin asian.
 • Oikeanlainen opetus tyyli,ei vaan tunteja .vaan itse joutuu tekemään koko päivän ajan aina töitä ja hyvä ryhmä.
 • Yhteinen tiimi, asioiden ja tilanteiden läpikäyminen ryhmässä. Ryhmän tuki erilaisissa tilanteissa.

 

Muutokset johtamisessa

Vastausten perusteella osallistujat ovat nähneet muutoksia omassa johtamistyössään, hyödyntäneet oppimiaan työkaluja ja menetelmiä. Tässä muutamia kommentteja oman johtamistyön muutokseen:

 • Palaan koulutuksen aiheisiin aina kun olen epävarma. Olen testannut eri menetelmiä ja ottanut niitä aktiiviseen käyttöön. Loistava paketti.
 • Lisännyt ymmärrystä alaisia kohtaan – olemme erilaisia kaikki. Toisaalta olen itse tietoisempi omasta käyttäytymisestä ja osaan ehkä vähän pehmentää tarvittaessa punaista luonnettani
 • Koulutus vahvisti omaa toimintamallia ja antaa varmuutta nopeiden päätösten teossa. Hitaammassa syklissä asioita tulee mietittyä toiselta ja kolmanneltakin kannalta, eikä tee liian hätäisiä yleistyksiä ja johtopäätöksiä, vaan haastaa vastapuolen etsimään ja huomaamaan ratkaisuja.
 • Vasta-alkajana koulutus on ollut todella hyödyllinen mm. oman rajojen pohtimisessa, ryhmän eteenpäin viemisessä jne. Tästä saa materiaalia ja ajatuksia, joihin voi palata yhä uudelleen – ja taatusti löytää uutta.
 • Opittua on pystynyt hyödyntämään työpaikan arjessa monessa eri tilanteessa.
 • Yhä paremmin kykenee ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden ja suhtautumaan asioihin /ohjaamaan /johtamaan tämä näkökulma mielessä.

Anu kouluttajana

Erään kommentin mukaan ”Koulutushan on juuri niin hyvä kuin on sen kouluttaja. 🙂 Lue kommentteja minusta erillisestä artikkelista Anu valmentajana ja kouluttajana»

Kiitos kaikille VJ-osallistujille ja kyselyyn vastanneille! Kaikkien ryhmien kanssa on ollut mahtava tehdä töitä – ja ennen kaikkea huomata jokaisen osallistujan muutos käytännössä. Kehittämisehdotuksenne tulevat näkymään seuraavassa Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutuksessa – pääpaino on edelleen koulutuksen hyödyn käytäntöön viemisessä.