Skip to main content
20.4.2018

Muutosvoimaa! Muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen ei ole aina helppoa. Muutosvastarinta voi huolettaa, tai et oikein tiedä mistä lähteä liikkeelle. Aikaisemmat muutokset eivät ehkä ole onnistuneet ihan toivotusti, mutta jotain pitäisi tehdä.

Muutoksen johtamisen ja onnistumisen varmistavat hyvä suunnittelu, oikeanlainen toteutus, toteutumisen seuranta ja muutoksen vakiintuminen. Toimin kehittämishankkeissa  johdon / esimiesten sekä henkilöston tukena tai selkeästi hankkeen ohjaajana. Muutoksessa huomioidaan niin ihmiset kuin asiat – sekä hyvinvointi että tuloksellisuus – siten, että haluttu lopputulos saavutetaan varmasti.

Muutos- ja kehittämishankkeiden keskiössä ovat mahdollisuuksien näkeminen, henkilöstön osallistaminen, innostaminen ja sitoutuminen sekä määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen.

Muutoksen johtaminen ja siihen liittyvät kehittämishankkeet tähtäävät useimmiten

  • Osaamisen lisäämiseen, kehittämiseen ja käytäntöön vientiin
  • Toiminnan muutosten ja uudistusten läpivientiin
  • Uusien toimintatapojen käyttöönottoon
  • Jatkuvaan parantamiseen
  • Yrityksen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen
  • Strategian laatimiseen tai jalkauttamiseen

Tehdäänkö teille onnistunut kehittämis- tai muutosprosessi? Sovi tutustumistapaaminen kanssani kanssa soittamalla 040 751 4543 tai lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta.

Avainsanat
Muutosvoimaa!