Insights Discovery -profiili

Insights Discovery -profiili on henkilökohtaisen kehittymisen työkalu, joka antaa tarkan kuvan henkilön toiminnasta ja tarjoaa myönteisen näkökulman muutokseen. 20-40 sivuinen profiili koostuu eri osioista, jotka valitaan valmennusohjelman mukaisesti. Insights Discovery -profiili on koettu erittäin tarkasti paikkansapitäväksi ja osallistujat yllättyvät toistuvasti sen kattavuudesta!

Profiilia varten osallistujat täyttävät etukäteen selainpohjaisen analyysilomakkeen. Insights Discovery -profiilit avataan valmennuksessa tai henkilökohtaisesti ja ne ovat tiivis osa valmennuskokonaisuutta.

Lataa tästä itsellesi Matti Mallin esimerkkiprofiili!

Insights Discovery -profiiliin valittavissa olevat osiot:

Perusosio
Perusosio sisältyy jokaiseen profiiliin. Se tarjoaa tietoa henkilön toimintatavasta, vuorovaikutustyylistä, päätöksenteosta ja auttaa tunnistamaan henkilön vahvuudet ja kehittämiskohteet. Perusosiossa käsitellään myös henkilön merkitystä ryhmälle, kommunikointityyliä, mahdollisia sokeita kohtia sekä vastakkaista ihmistyyppiä. Kehittymisen apuvälineenä toimii selkeät kehittämisehdotukset.

Johtamisosio
Osio punnitsee henkilön johtamistapaa. Lisäksi se tarjoaa tietoa henkilön tarpeista motivaation, työympäristön ja hänen suosimansa johtamistavan suhteen. Osio on luonnollinen osa tiimi- ja johtamisvalmennuksia.

Myyntiosio
Myyntiosio tarjoaa tietoa henkilön lähestymistavasta, sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista myynnin alkamisesta lopuunsaattamiseen. Myyntiosiota hyödynnetään myyntiin ja vaikuttamiseen liittyvissä valmennusohjelmissa.

Henkilökohtaisen saavuttamisen osio
Perusosion suora jatko tarjoaa syvempää tietoa henkilön toiminnasta mm. tavoitteenasettelussa, luovuudessa sekä oppimisessa. Sitä hyödynnetään etenkin ajan- ja stressinhallinnan valmennuksissa.

Haastatteluosio
Haastatteluosio tarjoaa kysymyksiä hyödynnettäväksi osana henkilön valintatapahtumaa ja kehityskeskusteluita.

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli