Johtamisen kehittäminen

Johtajien ja esimiesten perinteinen, substanssiosaamiseen liittyvä asema menettää hiljalleen merkitystään. Voiman johtamis- ja esimiesvalmennus antaa taitoa kohdata ihmiset, kykyä luoda innostusta ja ideoita, osallistaa sekä kannustaa. Tavoitteena on rakentaa työyhteisö, jossa ihmiset kokevat intoa ja työn imua, osaaminen ja vahvuudet ovat käytössä ja hyvinvointi ja tuloksellisuus lisääntyvät. Valmentavan ja osallistavan johtamisen teemat ovat valmennuksissa kantavana ajatuksena.

Taustalla valmennuksissa on lähes aina Insights Discovery -profiilit ja malli » – miten voisit johtaa muita ymmärtämättä itseäsi tai miten voisit johtaa tuntematta työyhteisöäsi? Johtamista ei ole mahdollista erottaa johdettavista, vaan se syntyy yhteisessä vuorovaikutuksessa.

Esimiesvalmennus rakennetaan tavoitteidenne pohjalta. Osia voidaan valita mm. seuraavista moduuleista:

 • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Valmentava johtajuus: valmentavan johtamisen perusteet
 • Valmentavan johtamisen menetelmät ja rakenteet
 • Osallistaminen ja itseohjautuvuuden tukeminen
 • Esimiehen ajan-, ajattelun ja stressinhallinta
 • Esimiehen rooli, vastuut ja vallankäyttö
 • Ratkaisukeskeinen kehittäminen ja muutoksen johtaminen
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus esimiestyössä
 • Ratkaisukeskeisen työyhteisön rakentaminen
 • Henkilöstön osallistamismenetelmät
 • Esiintymis- ja neuvottelutaidot
 • Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen
 • Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
 • Tehokkaat palaverikäytännöt
 • Työyhteisön motivointi: motivaattorit ja motivaation esteet
 • Sisäisen motivaation tunnistaminen
 • Sisäisen motivaation hyödyntäminen
 • Palautteen vastaanottaminen ja antaminen
 • Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja sovittelu
 • Ongelmien ratkaisu rakentavasti
 • Stressinhallinta työyhteisössä

Voima Valmennus auttaa myös esimiehiä ja johtoryhmiä toimimaan ryhmänä entistä paremmin. Esimiesryhmän sisäisen toiminnan kehittäminen luo mahdollisuuden saada tukea sekä luo mahdollisuuden oppia toisilta. Katso tähän liittyen työyhteisövalmennuksen menetelmistä»!

Onko teillä tarvetta johtamisen kehittämiseen? Ota yhteyttä Voima Valmennuksen Anuun – soita 040 751 4543 tai lähetä viesti, niin olen sinuun yhteydessä.

Johtamisen kehittäminen, yhteydenotto