Johtamisen kehittäminen

Johtajien ja esimiesten perinteinen, substanssiosaamiseen liittyvä asema menettää hiljalleen merkitystään. Voiman johtamis- ja esimiesvalmennus antaa taitoa kohdata ihmiset, kykyä luoda innostusta ja ideoita, osallistaa sekä kannustaa. Tavoitteena on rakentaa työyhteisö, jossa ihmiset kokevat intoa ja työn imua, osaaminen ja vahvuudet ovat käytössä ja hyvinvointi ja tuloksellisuus lisääntyvät. Valmentavan ja osallistavan johtamisen teemat ovat valmennuksissa kantavana ajatuksena.

Taustalla valmennuksissa on lähes aina Insights Discovery -profiilit ja malli » – miten voisit johtaa muita ymmärtämättä itseäsi tai miten voisit johtaa tuntematta työyhteisöäsi? Johtamista ei ole mahdollista erottaa johdettavista, vaan se syntyy yhteisessä vuorovaikutuksessa.

Esimiesvalmennus rakennetaan tavoitteidenne pohjalta. Osia voidaan valita mm. seuraavista moduuleista:

Insights Discovery johtamisen taustalla

 • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 • Muutoksen suunnittelu ja johtaminen
 • Erilaiset toiveet ja tarpeet työyhteisössä
 • Esimiehen arvot ja asenne
 • Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
 • Palautteen vastaanottaminen ja antaminen
 • Tehokkaat palaverikäytännöt
 • Työyhteisön jäsenten motivaattorit ja motivaation esteet Insights Discoveryn näkökulmasta
 • Stressinhallinta työyhteisössä
 • Ongelmakohtiin ja ongelmakäyttäytymiseen puuttuminen, alisuoriutuminen

Motivaatio ja sen ylläpitäminen

 • Sisäisen motivaation tunnistaminen
 • Sisäisen motivaation hyödyntäminen
 • Sisäisen motivaation johtaminen

Valmentava ja osallistava johtaminen

 • Valmentava johtajuus: valmentavan johtamisen perusteet
 • Valmentavan johtamisen menetelmät ja rakenteet
 • Itseohjautuvuuden tukeminen
 • Henkilöstön osallistamismenetelmät

Ratkaisu- ja tavoitekeskeinen esimies

 • Ratkaisukeskeinen kehittäminen ja muutoksen johtaminen
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus esimiestyössä
 • Ratkaisukeskeisen työyhteisön rakentaminen
 • Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja sovittelu
 • Ongelmien ratkaisu rakentavasti

Esimiehen oma jaksaminen

 • Esimiehen ajan-, ajattelun ja stressinhallinta
 • Esimiehen rooli, vastuut ja vallankäyttö

Voima Valmennus auttaa myös esimiehiä ja johtoryhmiä toimimaan ryhmänä entistä paremmin. Esimiesryhmän sisäisen toiminnan kehittäminen luo mahdollisuuden saada tukea sekä luo mahdollisuuden oppia toisilta. Katso tähän liittyen työyhteisövalmennuksen menetelmistä»!

Onko teillä tarvetta johtamisen kehittämiseen? Ota yhteyttä Voima Valmennuksen Anuun – soita 040 751 4543 tai lähetä viesti, niin olen sinuun yhteydessä.

Johtamisen kehittäminen, yhteydenotto

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli