Organisaation kehittäminen

Muutoksen ja kehittämishankkeen onnistumisen varmistavat hyvä suunnittelu, osallistujien sitoutuminen, oikeanlainen toteutus, toteutumisen seuranta ja muutoksen vakiintuminen. Toimin kehittämishankkeissa  johdon / esimiesten sekä henkilöston tukena tai selkeästi hankkeen ohjaajana. Muutoksessa huomioidaan niin ihmiset kuin asiat – sekä hyvinvointi että tuloksellisuus – siten, että haluttu lopputulos saavutetaan varmasti.

Muutos- ja kehittämishankkeiden keskiössä ovat mahdollisuuksien näkeminen, henkilöstön osallistaminen, innostaminen ja sitoutuminen sekä määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen. Kehittämishankkeet tähtäävät useimmiten

  • Osaamisen lisäämiseen, kehittämiseen ja käytäntöön vientiin
  • Toiminnan muutosten ja uudistusten läpivientiin
  • Uusien toimintatapojen käyttöönottoon
  • Jatkuvaan parantamiseen
  • Yrityksen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen
  • Strategian laatimiseen tai jalkauttamiseen

Kehittämishankkeet sisältävät usein johtamisen kehittämistä» ja työyhteisön kehittämistä». Tarvittaessa hyödynnetään osaajaverkostani, jotta löydämme teille parhaat asiantuntijat kehittämisen tueksi.

Onko muutoksen tai kehittämishankkeen suunnittelu teillä ajankohtaista? Ota yhteyttä Voiman Anuun – soita 040 751 4543 tai lähetä aiheestasi viestiä!

Organisaation kehittäminen, yhteydenotto

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli