Organisaation kehittäminen

Muutoksen ja kehittämishankkeen onnistumisen varmistavat hyvä suunnittelu, osallistujien sitoutuminen, oikeanlainen toteutus, toteutumisen seuranta ja muutoksen vakiintuminen. Toimin kehittämishankkeissa  johdon / esimiesten sekä henkilöston tukena tai selkeästi hankkeen ohjaajana. Muutoksessa huomioidaan niin ihmiset kuin asiat – sekä hyvinvointi että tuloksellisuus – siten, että haluttu lopputulos saavutetaan varmasti.

Muutos- ja kehittämishankkeiden keskiössä ovat mahdollisuuksien näkeminen, henkilöstön osallistaminen, innostaminen ja sitoutuminen sekä määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen. Kehittämishankkeet tähtäävät useimmiten

  • Osaamisen lisäämiseen, kehittämiseen ja käytäntöön vientiin
  • Toiminnan muutosten ja uudistusten läpivientiin
  • Uusien toimintatapojen käyttöönottoon
  • Jatkuvaan parantamiseen
  • Yrityksen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen
  • Strategian laatimiseen tai jalkauttamiseen

Kehittämishankkeet sisältävät usein johtamisen kehittämistä» ja työyhteisön kehittämistä». Tarvittaessa hyödynnetään osaajaverkostani, jotta löydämme teille parhaat asiantuntijat kehittämisen tueksi.

Tehdäänkö teille onnistunut kehittämis- tai muutosprosessi? Sovi tutustumistapaaminen kanssani kanssa soittamalla 040 751 4543 tai lähetä viesti alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta!

Onko muutoksen tai kehittämishankkeen suunnittelu teillä ajankohtaista? Ota yhteyttä Voiman Anuun – soita 040 751 4543 tai lähetä aiheestasi viestiä!

Organisaation kehittäminen, yhteydenotto