Voiman Anu kouluttaa Lapin yliopistossa: Kasvatusalan johtajan työkalupakki

Voima Valmennus Oy:n Anu Autio kouluttaa varhaiskasvatuksen esimiehiä ja peruskoulujen rehtoreita Lapin Yliopistossa 2.12.2015-2.3.2016. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa lähiesimiestyössä koulussa sekä varhaiskasvatuksen puolella työskenteleville käytännön työkaluja johtamistyön tueksi.

Koulutuksessa perehdytään valmentavan ja osallistavan johtamisotteen hyödyntämiseen ja pehmeisiin vaikuttamisen keinoihin osana ammattilaisen työtä:

• Hallitset omaa toimintaasi, ymmärrät paremmin itseäsi johtajana.
• Ymmärrät paremmin myös muiden tarpeita ja ajatuksia sekä osaat huomioida ne vaikuttamisessa.
• Hallitset valmentavan johtamisen perusteet sekä sen vaatimat rakenteet,
• Osaat hyödyntää ratkaisukeskeisen ajatusmallin työkaluja työyhteisön johtamisessa ja kehittämisessä.
• Pystyt luomaan myönteisen ilmapiirin työyhteisöön, lisäät työnimua ja motivaatiota.
• Opit vastaanottamaan ja antamaan palautetta vaikuttavasti.
• Pystyt suunnittelemaan, johtamaan ja läpiviemään muutoksia helpommin.
• Pystyt kohtaamaan haastavat vuorovaikutustilanteet niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kanssa.

Ilmoittautumisohjeet sekä lisätiedot löytyvät Lapin Yliopiston koulutuskalenterista.