VJ-jatkokoulutuspäivä 30.8.2017

Valmentavan ja osallistavan johtamisen toinen jatkokoulutuspäivä on 30.8.2017! Samoin kuin ensimmäinen vuosi sitten, tämäkin päivä keskitty esimiehen oman hyvinvoinnin ja tehokkaan työskentelyn teemoihin. Jos et ole vielä ilmoittautunut, mukaan pääsee vielä!


Voimaa Pomolle! -valmennuspäivä klo 9-16:

Esimiehen hyvinvointi – missä mennään?
Esimiehen työkalut oman jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen
Oma sisäinen motivaatio ja sen lähteet

Oman työn hallinta
Esimiehen ajankäyttö, osallistaminen ja delegointi
Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus työn tukena

******

Vapaa ohjelma: menemme syömään päivän jälkeen ja Exit Ouluun pelaamaan pakopeliä klo 17.15 alkaen!


Valmennuspäivä pidetään Oulussa Uudella Seurahuoneella. Viimeksi oltiin minigolfaamassa lähes koko porukalla» ja tällä kertaa vapaa ohjelma vietetään Exit Oulussa pakopelin merkeissä! Nyt jo jännittää, miten meidän käy 🙂

Valmennuspäivän hinta 165 € + alv sisältää päivän tarjoilut, koulutuksen ja tuttuun tapaan myös materiaalit. Tule mukaan näkemään vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin VJ-opiskelijoihin! Uskon, että ryhmä on taas päivässä parasta!

Ilmoittaudu saman tien! Jälki-ilmoittautuminen päättyy 28.8.2017. Vapaa ohjelma on jo sovittu.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yrityksen nimi

Yrityksen osoite

Laskutustiedot (sähköiset, jos mahdollista)

Ehdotukset vapaaseen ohjelmaan

 

Valmentavan johtamisen koulutuspalautteet loistavat!

Neljäs valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus on päättymässä. Tein kaikille tähän mennessä osallistuneille koulutuksesta palautekyselyn, ja tulokset ovat erinomaisia!

Suurin osa suosittelee koulutusta muille erittäin mielellään, koulutuksen Net Promoter Score on 75 eli erinomainen! Net Promoter Scoren asteikko on -100 – +100, ja yli +50 ylittävät arvosanat ovat erinomaisia. Suomeksi sanottuna kyselyyn vastanneista 77,80 % suosittelee koulutusta erittäin mielellään muille, 20 % suosittelee mielellään ja 2,2 % ei kokenut koulutusta oikein omakseen. Suurin osa on pystynyt hyödyntämään opittua arjessa erinomaisesti – jopa vielä 1,5 vuotta koulutuksen jälkeenkin!

Mikä koulutuksessa oli parasta?

Tässä kommentteja osallistujilta kysymykseen ”Mikä koulutuksessa oli parasta?”:

 • Selkeät teemakokonaisuudet, joita käsiteltiin. Aiheiden käsittelyissä hyvää oli, että niihin tuotettiin itse pohdintaa, jolloin sai esim. monipuolisia näkökulmia esittämäänsä pulmaan. Ryhmän monipuolisuus oli hyvää, luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri oli todella kannustavaa. Anun tyyli opettaa ja ohjata on huippua!
 • Oli hyvä vuorovaikutteinen ryhmä ja kouluttaja 🙂 Koulutuspäivien aikana sai hyvää oppia esimiestyössä hyödynnettäväksi kaikilta käsitellyiltä osa-alueilta.
 • Vertaistukiryhmä 😀 Kokemusten jakaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen rikastuttivat hyvän sisällön omaavaa koulutusta.
 • Erilaiset osallistamismenetelmät olivat todella hyviä sekä muutoksen kohtaaminen ja miten toimitaan muutostilanteissa!
 • Laajasti esimiestyöhön hyvät työkalut ja perusteet. Loppukäyttäjän vastuulle kuitenkin jää, oppiiko/haluaako asioita pikku hiljaa soveltaa käytännössä. Tosi hyvät valmiudet ja tiedon kurssi tähän antaa.
 • Oppi paljon myös muilta koulutuksessa mukana olevilta itse koulutusannin lisäksi.
 • Käytännönläheisyys, hyvät esimerkit.
 • Innostava ote ja mielenkiintoinen sisältö
 • Ryhmä, kouluttaja
 • Hyvät keskustelut, kokemusten jakaminen. Paljon ryhmätöitä.
 • Yhteiset keskustelut, ryhmätyöt.
 • Kyllä se vaan on se yhdessä tekeminen ja pohtiminen. Jokainen osallistuja tuo oman kokemuksensa ja näkemyksensä mukanaan. Niistä saapi ammentaa! Ja Anun osaaminen on huikaisevaa!
 • Sparrauspuhelut
 • Konkreettiset keinot.
 • Anun ammattitaito, ryhmän heterogeenisyys ja käytännön tilanteiden peilaaminen valmennuksen teemoihin.
 • Insight-profiili
 • Värit
 • Ryhmä ja tehokas oppimistahti.
 • Oma aika 🙂 oivallukset, konkreettiset esimerkit.
 • Ehkä se ratkaisukeskeisyys… tietysti muutoksen dynamiikka ja sisäisen motivation tekijät. Siitä ainakin olen kiinnostunut että miten ihmisen kipinä syttyy ja miten sitä voitaisiin sytytellä?
 • Koulutus laittoi ajattelemaan asioita ja huomioimaan sitä kautta erityyppisiä ihmisiä uudella tavalla
 • Keskusteleva porukka, moniammatillisuus
 • Toisten kokemusten kuuntelu, ideoiden jakaminen, persoonallisuuksien ymmärtäminen vahvistui, ITSETUNTEMUS
 • Paljon asiaa, innokas kouluttaja ja mielenkiintoinen, käytännönläheinen sisältö
 • Selkeä rakenne, käytännöllisyys sekä annin soveltaminen arkeen.
 • työkalut
 • Anun selkeä ja mukaansa tempaava esitystapa!
 • Yhteiset keskustelut ja eri näkökulmat.
 • Lähipäivät 🙂 Hyvä kokonaisuus.
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Oppia tuntemaan itseni. Ja huomata että se miten johdan on oikea tie.
 • Aktiivinen ryhmä, osallistava kurssi ja ”ei väsyttävä” tapa opiskella. 😀
 • Vertaistuki ja toiminnalliset harjoitukset.
 • Ihmismielen parempi ymmärtäminen.
 • Ajatuksia herättävät koulutuspäivät, pysähtyminen ajattelemaan omaa esimiestyötä.
 • Tuo värimaailmaan tutustuminen syvemmin
 • Kouluttaja 🙂 Tunsi hyvin asian.
 • Oikeanlainen opetus tyyli,ei vaan tunteja .vaan itse joutuu tekemään koko päivän ajan aina töitä ja hyvä ryhmä.
 • Yhteinen tiimi, asioiden ja tilanteiden läpikäyminen ryhmässä. Ryhmän tuki erilaisissa tilanteissa.

 

Muutokset johtamisessa

Vastausten perusteella osallistujat ovat nähneet muutoksia omassa johtamistyössään, hyödyntäneet oppimiaan työkaluja ja menetelmiä. Tässä muutamia kommentteja oman johtamistyön muutokseen:

 • Palaan koulutuksen aiheisiin aina kun olen epävarma. Olen testannut eri menetelmiä ja ottanut niitä aktiiviseen käyttöön. Loistava paketti.
 • Lisännyt ymmärrystä alaisia kohtaan – olemme erilaisia kaikki. Toisaalta olen itse tietoisempi omasta käyttäytymisestä ja osaan ehkä vähän pehmentää tarvittaessa punaista luonnettani
 • Koulutus vahvisti omaa toimintamallia ja antaa varmuutta nopeiden päätösten teossa. Hitaammassa syklissä asioita tulee mietittyä toiselta ja kolmanneltakin kannalta, eikä tee liian hätäisiä yleistyksiä ja johtopäätöksiä, vaan haastaa vastapuolen etsimään ja huomaamaan ratkaisuja.
 • Vasta-alkajana koulutus on ollut todella hyödyllinen mm. oman rajojen pohtimisessa, ryhmän eteenpäin viemisessä jne. Tästä saa materiaalia ja ajatuksia, joihin voi palata yhä uudelleen – ja taatusti löytää uutta.
 • Opittua on pystynyt hyödyntämään työpaikan arjessa monessa eri tilanteessa.
 • Yhä paremmin kykenee ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden ja suhtautumaan asioihin /ohjaamaan /johtamaan tämä näkökulma mielessä.

Anu kouluttajana

Erään kommentin mukaan ”Koulutushan on juuri niin hyvä kuin on sen kouluttaja. 🙂 Lue kommentteja minusta erillisestä artikkelista Anu valmentajana ja kouluttajana»

Kiitos kaikille VJ-osallistujille ja kyselyyn vastanneille! Kaikkien ryhmien kanssa on ollut mahtava tehdä töitä – ja ennen kaikkea huomata jokaisen osallistujan muutos käytännössä. Kehittämisehdotuksenne tulevat näkymään seuraavassa Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutuksessa – pääpaino on edelleen koulutuksen hyödyn käytäntöön viemisessä.

 

 

Anu valmentajana ja kouluttajana

Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutukseen liittyen toteutettiin palautekysely toukokuun alussa. Uskaltauduin kysymään samassa, mikä minun toiminnassani kouluttajana oli parasta – ujostutti ihan vietävästi kysyä, mutta kuten itse opetan: pyydä palautetta, jos haluat sitä!

Palautteissa oli kommentti, jonka mukaan ”Koulutushan on juuri niin hyvä kuin on sen kouluttaja”. Tässä lista, jonka sain koulutukseen osallistuneilta – olipas mahtava lukea! Minulle tärkeimmiksi nousee tältä listalta käytännönläheisyys, keskustelevuus, osallistaminen sekä hoksauttaminen – juuri näihin valmennuksissa ja koulutuksissa tähdätään.

 • Sopivan rento, mutta kuitenkin jämäkkä ote. Ohjelma eteni, keskustelua sallittiin, mutta Anu myös osasi suitsia sitä sopivasti. Anun perusmyönteisyys loi koulutukseen mukavan ilmapiirin. Kynnys ryhmäytymiselle oli alusta alkaen matala.
 • Anu on kutsumusammatissa! Tunsi ja osasi opetettavan asia.
 • Suorasukaisuus, kaikkien osallistaminen ja haastaminen osallistumaan. Osaa havainnollistaa monet eri ammattiryhmät ja roolit työyhteisössä
 • Innostava ja energinen. Saa luontevasti porukan hommaan mukaan.
 • Tavallinen, helposti lähestyttävä, rauhallinen, ammattitaitoinen ja asiat ja esimerkit oli käytännönläheisiä, ei pelkkää teoriaa.
 • Tsemppasi hyvin meitä osallistujia ja asiantunteva ote asiaan.
 • Keskusteleva ote
 • Hän otti keskusteluun mukaan myös meidät ”hiljaisemmatkin”.
 • Innostava 🙂
 • Yksinkertaisesti osaaminen! Ohjaajana jämäkkyys ja selkeys. Lisäksi plussana, että matskut tulivat aina ajallaan.
 • Sparrauspuheluiden intensiivinen läsnäolo ja keskittyminen antoi paljon
 • Selkeys, rentous, kiireettömyys sekä halu perehtyä jokaisen osallistujan yksilölliseen tarpeeseen.
 • Rentous ja välittömyys. Sai porukan hyvin innostumaan mukaan ja jakamaan omia kokemuksiaan.
 • Täsmällisyys ja nopeatempoisuus.
 • Osaa tempaista ryhmän mukaan. Tuo asiat hyvin ja mielenkiintoisella tavalla esille. Osallistaa koulutettavat, eli panee töihin ja pohtimaan ei anna valmiiksi kaikkea.
 • soveltamiskyky ja kaikkien osallistaminen
 • selkeys ja johdonmukaisuus
 • Reipas ja hyvä kommunikaatio.
 • Jokaisen oman lähtötason ymmärrys ja valmentava asenne.
 • Rempseys ja rehellisyys, myös osaaminen.
 • Laittaa tekemään harjoituksia ja keskustelemaan.
 • innostava valmentaja, hyvät fasilitointimenetelmät, ryhmän tarpeet huomioiva
 • Kuunteleva, haastava. Koulutus eteni sujuvast
 • JÄMPTIYS, AIKATAULUT PITI, HYVÄT ESIMERKIT, HUMORISTINEN
 • LUONTEVUUS RYHMÄN EDESSÄ AUTTOI MINUA KUUNTELEMAAN, (JOS UJO ESIINTYJÄ, ALAN ITSEKIN JÄNNITTÄÄ HÄNEN PUOLESTA)
 • Energisyys, selkeys ja asiassa pysyvä
 • Selkeys, esimerkit sekä vaatimus siitä, että nyt puhelimet pois. Oli huippua keskittyä olennaiseen.
 • Hänen tapansa pistää itsensä likoon ja selkeä tapa esittää asiat
 • Kaikkien huomiointi tasapuolisesti. Elää kuten opettaa. Kiva, sopiva pilke silmäkulmassa.
 • Huipputyyppi. Osaa ottaa porukan suurinpiirtein tasapuolisesti huomioon ja vetää mukaan hieman epävarmempiakin ihmisiä. Koulutushan on juuri niin hyvä kuin on sen kouluttaja. 🙂
 • Selkeä ulosanti
 • Rempseä meno, hyvä asenne.
 • Vahva osaaminen. Selvästi tekee työtä, missä viihtyy. Välitön tyyppi.
 • positiivinen asenne, Anu osaa kysyä sopivasti hankalia kysymyksiä ja johdatella itse miettimään ratkaisua
 • Ihanan innostunut asiastaan ja innostava.
 • Koko paketti 🙂
 • ei antanut valmiita vastauksia vaan laittoi meidät tekemään niitä itse.innostava ja motivoiva.
 • Ammattitaito, sekä asioiden katsominen ulkopuolelta. Hoksauttaminen jos jäi katsomaan asioita liikaa omalta kantilta.

Toki kysyin myös, mitä voisin kehittää ja sain loistavia kehittämisehdotuksia. Seuraavat valmennusryhmät tulevat saamaan entistä enemmän haastamista ja pysyvään asioiden käytäntöön viemiseen suunnitellaan uusia menetelmiä. Pari toivoi rivakampaa etenemistahtia ja muutama rauhallisempaa – tässä mennään edelleen ryhmän tarpeiden mukaan. Osa kehittämisehdotuksista liittyi valittujen koulutuspaikkojen tekniikkaan. Tähän tullaan kyllä kiinnittämään jatkossa huomiota!

Seuraava Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus alkaa Oulussa syksyllä – tule mukaan!

BusinessOulun Tuottava Muutos -hanke

Voima Valmennus Oy on mukana BusinessOulun Tuottava Muutos -hankkeessa osa-alueella ”Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen tärkeimpänä voimavarana”. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan entistä ketterämpiä ja kilpailukykyisempiä edelläkävijäyrityksiä vahvistamalla mm. liiketoimintaosaamista, johtamista ja työhyvinvointia.

Yrityksenne tarve

Osa-alueen tavoitteena on muun muassa systemaattinen yrityksen ja henkilöstön kehittäminen, työmotivaation lisääminen, uudet toimintatavat sekä tuloksen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen.Yrityksen toimintaa osa-alueella voidaan kehittää esim. seuraavien tarpeiden pohjalta:

 • johtamis- ja yrityskulttuurin parantaminen
 • tiimityön kehittäminen
 • esimiestyön kehittäminen
 • työhyvinvoinnin tilan analysointi ja kehittäminen
 • johdon ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen
 • vision ja strategian tarkentaminen (yhdessä tekeminen ja/tai jalkauttaminen)
 • uusien, työelämää kehittävien toimintatapojen löytäminen
 • yrittäjien ja työntekijöiden osaamisen ja innovaatiokyvyn vahvistaminen
 • erilaisiin muutostilanteisiin ja rakennemuutokseen sopeutuminen
 • johdon ja henkilöstön yhteistoimintavalmiuksien kehittäminen

Tuottava Muutos -hankkeen rahoitus ja valmennuksen hinta

Tuottava Muutos -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä BusinessOulu. Yhden yrityskohtaisen valmennus- tai koulutuspäivän omavastuuhinta on 290 € + alv 24%. Rahoitusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (nykytila, tulevaisuuden näkymät, valmennuksen/koulutuksen tarve ja tavoite) BusinessOulusta. Saat ohjeet ja lomakkeen rahoituksen hakemiseen BusinessOulusta tai Voima Valmennukselta.

Ota yhteyttä!

Tuottava Muutos -hankkeen valmentajana ja vastuuhenkilönä Voima Valmennus Oy:ssä on Anu Autio. Osa-alueella on myös muita palveluntarjoajia, joista jokaiseen projektiin valitaan paras vaihtoehto. Ota yhteyttä, niin katsotaan voisiko hanke auttaa yritystänne eteenpäin. Lyhyt info ja BO:n yhteyshenkilöt löytyvät myös Business Oulun sivuilta http://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet.html.

Voima Valmennukselta kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset!

Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI on hyväksynyt Voima Valmennus Oy:n kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuskeskukseksi (laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä; lisätiedot ja linkki lakiin täältä: TRAFI).

Kuljetusalalla on ammattipätevyyden ylläpitämiseksi käytävä soveltuvaa jatkokoulutusta 35 tuntia viiden vuoden seurantajakson aikana. Kuljettajille ja kuljetusalan yrittäjille tutuksi on jo tullut käsite ”direktiivipäivä”. Osa pakollisesta koulutuksesta on itse työn sisältöön liittyvää, muun muassa ennakoivan ajamisen koulutusta, mutta osa sisällöistä sopii Voima Valmennuksen teemoihin. Tässä EU-direktiiviin sisältyviä tavoitteita, joiden puitteissa Voima Valmennus kuljettajia kouluttaa:

 • Kuljettajan käyttäytyminen ja yrityksen imago
 • Kuljettajan työn laadun merkitys yritykselle
 • Kuljettajan eri roolit
 • Kuljettajan työssään kohtaamat henkilöt
 • Työn organisointi
 • Ristiriidat ja niiden seuraukset
 • Väsymyksen ja stressin syyt, oireet ja vaikutukset
 • Työn ja levon tasapainon merkitys

Voima Valmennuksen ”direktiivipäivät” räätälöidään asiakaskohtaisesti. Otathan siis yhteyttä, jos haluat saada ammattipätevyyskoulutuksesta hyötyä kuljettajille ja myös yrityksesi tuottavuuden lisäämiseksi!

Valmentavan johtamisen koulutus alkaa Raahessa

Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus alkaa Raahessa tänään tiistaina 18.10.2016. Mukana on 16 eri alojen esimiestä ja johtajaa, jotka haluavat kehittyä nimenomaan valmentavina ja osallistavina ihmisten johtajina. Koulutus kestää toukokuuhun 2017 ja tällä erää koulutuspäiviä on aikaisemman kuuden sijasta seitsemän – saamme lisää aikaa siis keskusteluille ja kokemusten jakamiselle.

Edellinen vastaava koulutus päättyi viime viikolla. Palautteet olivat huikean hyvät – vastausten keskiarvo oli 5,50/6 eli osallistujat kokivat koulutuksen erinomaiseksi! Kaikki kokivat pystyvänsä suosittelemaan koulutusta muille – kiitokset vielä kerran koko osallistujaryhmälle 🙂

Mikäli haluat mukaan tänään aloittaneeseen porukkaan, se onnistuu vielä! Aloitamme tänään tutustumisella ja oppisopimusorieentaatiolla. Kun tulet mukaan jälkikäteen, täytät oppisopimuspaperit henkilökohtaisten ohjeiden mukaan. Ensimmäinen virallinen koulutuspäivä on 15.11.2016. Ilmoittaudu koulutuksen sivun kautta » viimeistään 28.10.2016. Olemme sinuun  yhteydessä oppisopimusasioista ja muista käytännön seikoista ilmoittautumisen jälkeen.

Valmentavan johtamisen koulutus Raahessa 18.10. alkaen

Valmentava johtaminen on tulevaisuuden johtamistyyli. Osallistamalla työntekijät oman työnsä ja toiminnan kehittämiseen saat osaamisen hyödynnettyä sekä innon ja motivaation säilytettyä.

Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus antaa konkreettisia työkaluja sekä malleja sovellettavaksi osallistavana esimiehenä toimimiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Valmennuksen aikana

 • tunnistat oman vahvuutesi valmentavana johtajana
 • opit ratkaisu- ja tavoitekeskeisen lähetymistavan johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään
 • opit valmentavan johtamisotteen menetelmiä, keinoja ja työkaluja sekä osallistamaan henkilökuntasi niin, että kaikkien osaaminen, äänet ja mielipiteet tulevat kuulluksi
 • vahvistat ja luot työyhteisöösi näitä tukevia rakenteita
 • pystyt soveltamaan oppimaasi käytännössä valittömästi

Koulutuksessa ei liikuta hämärissä teorioissa, vaan pysytään arjen toiminnan tasolla – käytännön esimerkit nousevat osallistujien kokemuksista. Koulutuksesta ei tule virallisia kotitehtäviä, vaan pystyt hyödyntämään oppimaasi suoraan työssäsi. Koulutus on suunnattu erityisesti yrittäjä-johtajille, lähiesimiehille, projektipäälliköille, myynnin johtajille, sekä henkilöille, jotka johtavat, ohjaavat tai kantavat vastuun ilman virallista esimiesasemaa.

Koulutus sisältää:

 • 6 tehokasta koulutuspäivää (päivien sisällöt alla)
 • 6 coachingkeskustelua opiskelijaryhmässä asioiden käytäntöön viemiseksi
 • Henkilökohtaisen Insights Discovery -profiilin
 • Valmennuspäivien materiaalit sähköisenä (jos et pääse johonkin koulutuspäivään, saat materiaalin ja tarvittaessa ohjausta sen hyödyntämiseen)
 • Henkilökohtaisen coaching-keskustelun kouluttajan kanssa koulutuksen puolivälissä

Koulutus on ilmainen oppisopimuksena!

Valmennuspaikkana on Raahe, tila vahvistuu syksyllä.  Oppisopimuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus koskee työsuhteessa olevia esimiehiä, toimitusjohtajia ja yrittäjiä. Muille kuin oppisopimusopiskelijoille valmennuksen hinta on 1900 € + alv 24 %. Itse maksavien osalta puolet hinnasta laskutetaan ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen ja puolet viimeisen koulutuspäivän jälkeen.

Ilmoittaudu alla olevan lomakkeen kautta mahdollisimman pian. Paikkoja on rajoitetusti! Sinuun otetaan yhteyttä ilmoittautumisesi jälkeen oppisopimukseen liittyen. Huomaathan, että oppisopimus on harkinnanvarainen. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Raahen Koulutuskuntayhtymän oppisopimusvastaava Aila Laitila, aila.laitila ( ) raahenedu.fi

Lisätietoja koulutuksesta saat kouluttaja Anu Autiolta, 040 751 4543 tai anu.autio ( ) voimavalmennus.fi.

 

Valmentava johtaminen: Valmennusohjelman aikataulu ja sisältö:

18.10.2016 klo 9-12: Oppisopimusorientaatio

Päivän aikana käydään läpi oppisopimukseen liittyvät asiat. Lisäksi asetat henkilökohtaiset tavoitteet sekä mittarit omalle kehittymisellesi. Saat ohjeet ennen ensimmäistä päivää tehtävään ennakkohtehtävään.

15.11.2016, klo 9-16: Tunne itsesi ja tunnista vahvuutesi!

Mitkä ovat vahvuutesi johtajana? Millainen valmentaja olet? Aloituspäivässä pääset tutustumaan itseesi ja omiin vahvuuksiisi tulevaisuuden valmentavana esimiehenä sekä valmennusryhmään henkilökohtaisen Insights Discovery -profiilin ja -oppimisjärjestelmän kautta.

14.12.2016, klo 9-16: Valmentavan ja osallistavan johtamisen perusteet

Toisen päivän aikana tutustut valmentavan ja osallistavan johtamisen perusperiaatteisiin. Opit lisää erilaisista osallistamis- ja valmennustyyleistä sekä -menetelmistä. Opit hyödyntämään valmentavaa otetta mm. muutosten läpiviennin, strategian toteuttamisen sekä tavoitteiden saavuttamisen ja mittaamisen näkökulmista. Lisäksi perehdyt valmentavan johtamisotteen vaatimiin rakenteisiin ja käytäntöihin omassa työyhteisössäsi.

31.1.2017, klo 9-16: Ratkaisu- ja tavoitekeskeinen lähestymistapa johtamisessa

Miten viestit ja toimit vuorovaikutuksessa muiden kanssa? Miten innostat ja säilytät innostuksen porukassa? Miten lisäät oman työsi ja tiimisi tuottavuutta tukien samalla innostusta ja hyvinvointia? Päivän aikana opit ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet sekä ydinasiat ratkaisukeskeisestä johtamisesta, vuorovaikutuksesta ja viestinnästä.

******** Coaching -puhelut ********

1.3.2017, klo 9-16: Ymmärrä muita ja sovella johtamisosaamistasi

Neljännen päivän aikana huomio siirtyy sinusta valmennettaviisi. Päivän aikana opit kohtaamaan erilaisia toimintatyylejä työyhteisössä sekä soveltamaan omaa valmentavaa johtamistyyliä tilanteen mukaan. Lisäksi päivän aikana pureudutaan niin eri toimintatyylien motivaattoreihin kuin motivaation esteisiin. Lisäksi paneudutaan sisäisen motivaation tunnistamiseen ja ylläpitämiseen.

18.4.2017, klo 9-16: Haastavat esimiestilanteet

Päivän aikana opit ratkomaan haastavia esimiestilanteita. Saat itsevarmuutta ja lisää työkaluja erilaisten vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen – niin ristiriitojen ratkaisusta delegointiin. Opit ottamaan asioita rakentavasti puheeksi, opit antamaan palautetta uudella tavalla sekä käsittelemään ristiriitatilanteita entistä paremmin. Opit myös itse ottamaan palautetta vastaan entistä tehokkaammin.

24.5.2017 klo 9-16: Ratkaisukeskeisen työyhteisön luominen ja opitun hyödyntäminen

Oppimasi asiat eivät ole ainoastaan sinun vastuullasi, vaan tarkoitus on osallistaa koko työyhteisö. Miten rakennat ratkaisukeskeisen työyhteisön, jossa oppimiasi asioita on helppo hyödyntää? Miten laadit yhteiset kaikkia innostavat tavoitteet ja toimintasuunnitelmat? Kuudennen päivän aikana käydään läpi, miten aiot hyödyntää valmennusprosessin antia työyhteisössäsi. Päivän aikana myös päivität tavoitesuunnitelmasi.

pallotKouluttaja Anu Autio on valmentanut ja kouluttanut yli 10 vuoden ajan esimiehiä ja työyhteisöjä, ohjannut kehittämisprosesseja ja auttanut muutosten toteuttamisessa. Anun käyttämät pehmeät ja ohjaavat vaikuttamisen keinot on todettu toimivaksi niin kaupanalan, logistiikan, IT-maailman, järjestötyön, kuntasektorin, raskaan teollisuuden kuin ravintola-alan keskuudessa. Parhaat palat on valittu Valmentavan johtamisen koulutukseen. Katso aiemmin osallistuneiden palautteita täältä»

Ilmoittaudu koulutukseen tästä:

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Kasvatusalan johtajien koulutus päätökseen Rovaniemellä

Kasvatusalan johtajan työkalupakki -koulutus Lapin Yliopistossa on saatu päätökseen. Päiväkodinjohtajat ja rehtorit esittelivät keskiviikon päätöswebinaarissa kehittämistehtävänsä  – mahtava kuulla miten asiat ovat jääneet osallistujille käytäntöön! En itse osallistunut webinaariin, mutta Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden henkilökunta välitti viestiä Facebookissa – pääset katsomaan viestin täältä: Lapin Yliopisto.

Kiitos kaikille osallistujille mukanaolosta sekä Lapin Yliopistolle ja Niina Alapuraselle kutsusta kouluttamaan 🙂

 

Anu Autio

 

 

Valmentavan johtamisen koulutus alkoi Raahessa oppisopimuksena 9.2.2016

Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus alkoi Raahessa 9.2.2016. Mukana on 18 eri toimialojen esimiestä ja yrittäjää – hieno ryhmä on kasassa jälleen! Mikäli osallistuminen jäi tällä erää väliin, laita viestiä sivu alalaidassa olevan lomakkeen kautta, niin saat tiedon seuraavasta alkavasta koulutuksesta ensimmäisten joukossa.


Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus antaa konkreettisia työkaluja sekä malleja sovellettavaksi osallistavana esimiehenä toimimiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Valmennuksen aikana

 • tunnistat oman vahvuutesi valmentavana johtajana
 • opit ratkaisu- ja tavoitekeskeisen lähetymistavan johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään
 • opit valmentavan johtamisotteen menetelmiä, keinoja ja työkaluja sekä vetämään ryhmätilaisuuksia niin, että kaikkien äänet ja mielipiteet tulevat kuulluksi
 • vahvistat ja luot työyhteisöösi näitä tukevia rakenteita
 • pystyt soveltamaan oppimaasi käytännössä valittömästi

Koulutuksessa ei liikuta hämärissä teorioissa, vaan pysytään arjen toiminnan tasolla – käytännön esimerkit nousevat osallistujien kokemuksista. Koulutuksesta ei tule virallisia kotitehtäviä, vaan pystyt hyödyntämään oppimaasi suoraan työssäsi.

Koulutus on suunnattu erityisesti yrittäjä-johtajille, lähiesimiehille, projektipäälliköille, myynnin johtajille, sekä henkilöille, jotka johtavat, ohjaavat tai kantavat vastuun ilman virallista esimiesasemaa. Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimusopiskeluna, jolloin se on maksuton. Oppisopimus koskee työsuhteessa olevia työntekijöitä, toimitusjohtajia ja yrittäjiä.

Koulutus sisältää:

 • 5 tehokasta koulutuspäivää (päivien sisällöt alla)
 • 5 coachingkeskustelua opiskelijaryhmässä asioiden käytäntöön viemiseksi
 • Henkilökohtaisen Insights Discovery -profiilin
 • Valmennuspäivien materiaalit sähköisenä (jos et pääse johonkin koulutuspäivään, saat materiaalin ja tarvittaessa ohjausta sen hyödyntämiseen)
 • Henkilökohtaisen coaching-keskustelun kouluttajan kanssa koulutuksen puolivälissä

Valmennuspaikkana ovat Raahen Aikuiskoulutuskeskuksen tilat.  Hinta sisältää em. kokonaisuuden sekä valmennuspäivien aamukahvit. Muille kuin oppisopimusopiskelijoille valmennuksen hinta on 1600 € + alv 24 %. Itse maksavien osalta puolet hinnasta laskutetaan ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen ja puolet viimeisen koulutuspäivän jälkeen.

Ilmoittaudu alla olevan lomakkeen kautta mahdollisimman pian. Paikkoja on rajoitetusti! Ilmoita lisätiedoissa, haluatko hakea oppisopimusta. Saat siihen ohjeet ilmoittautumisen jälkeen. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Raahen AIKUn Aila Laitila, aila.laitila ( ) raahenaiku.fi

Lisätietoja saat kouluttaja Anu Autiolta, 040 751 4543 tai anu.autio ( ) voimavalmennus.fi.

 

Valmennusohjelman aikataulu ja sisältö (päivät klo 9-16):

 

9.2.2016 klo 13-16: Tavoitteet ja opiskelusuunnitelma

Ensimmäinen puolikas päivä on oppisopimuksen orientaatiopäivä. Iltapäivän aikana asetat omat tavoitteesi opiskelulle ja teet suunnitelmaa opitun käytäntöön viemiselle.

2.3.2016: Tunne itsesi ja tunnista vahvuutesi!

Mitkä ovat vahvuutesi johtajana? Millainen valmentaja olet?

Aloituspäivässä pääset tutustumaan itseesi, omiin vahvuuksiisi ja omaan sisäiseen motivaatioosi tulevaisuuden valmentavana esimiehenä. Tutustut myös valmennusryhmään henkilökohtaisen Insights Discovery -profiilin ja -oppimisjärjestelmän kautta.

5.4.2016: Ratkaisu- ja tavoitekeskeinen lähestymistapa johtamisessa ja viestinnässä – sujuva arki ja haastavat tilanteet

Miten viestit ja toimit vuorovaikutuksessa muiden kanssa? Miten innostat ja säilytät innostuksen porukassa? Miten lisäät oman työsi ja tiimisi tuottavuutta tukien samalla hyvinvointia?

Päivän aikana opit ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet sekä ydinasiat ratkaisukeskeisen johtamisen, vuorovaikutuksen ja viestinnän menetelmistä. Menetelmät sopivat niin sujuvaan arkeen kuin myös haastaviin esimiestilanteisiin.

26.4.2014: Valmentavan ja osallistavan johtamisen perusteet

Kolmannen päivän aikana tutustut valmentavan ja osallistavan johtamisen perusperiaatteisiin. Opit lisää erilaisista osallistamis- ja valmennustyyleistä sekä -menetelmistä. Opit saamaan ryhmässä kaikkien äänet ja mielipiteet kuuluville.

Opit hyödyntämään valmentavaa otetta mm. muutosten läpiviennin, strategian jalkauttamisen / toteuttamisen sekä tavoitteiden saavuttamisen ja mittaamisen näkökulmista. Perehdyt valmentavan johtamisotteen vaatimiin rakenteisiin ja käytäntöihin omassa työyhteisössäsi. Opit hyödyntämään valmentavaa otetta mm. kehitys- ja osaamiskeskusteluissa.

Henkilökohtaiset coachingpuhelut – tuki oppimiselle ja opitun hyödyntämiselle
 
** KESÄTAUKO**

13.9.2016: Ymmärrä muita ja sovella johtamisosaamistasi

Neljännen päivän aikana huomio siirtyy sinusta valmennettaviisi. Päivän aikana opit kohtaamaan erilaisia toimintatyylejä työyhteisössä sekä soveltamaan omaa valmentavaa johtamistyyliä tilanteen mukaan.

Tutustut erilaisiin vaikuttavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen työkaluihin ja opit kohtaamaan sekä käsittelemään ristiriitatilanteita uudella tavalla. Opit myös ottamaan vaikeitakin asioita puheeksi sekä ryhmässä että yksittäisen henkilön kanssa. Lisäksi päivän aikana pureudutaan sisäisen motivaation tunnistamiseen ja ylläpitämiseen.

11.10.2016: Ratkaisukeskeisen työyhteisön luominen ja opitun hyödyntäminen arjessa

Oppimasi asiat eivät ole ainoastaan sinun vastuullasi, vaan tarkoitus on osallistaa koko työyhteisö. Miten rakennat ratkaisukeskeisen työyhteisön, jossa oppimiasi asioita on helppo hyödyntää? Miten laadit yhteiset kaikkia innostavat tavoitteet ja toimintasuunnitelmat?

Viimeisen päivän aikana käydään läpi, miten aiot hyödyntää valmennusprosessin antia työyhteisössäsi. Päivän aikana myös päivität oman tavoitesuunnitelmasi sekä saat osallistumistodistuksen!

pallotKouluttaja Anu Autio on valmentanut ja kouluttanut yli 10 vuoden ajan esimiehiä ja työyhteisöjä, ohjannut kehittämisprosesseja ja auttanut muutosten toteuttamisessa. Anun käyttämät pehmeät ja ohjaavat vaikuttamisen keinot on todettu toimivaksi niin kaupanalan, logistiikan, IT-maailman, järjestötyön, kuntasektorin, raskaan teollisuuden kuin ravintola-alan keskuudessa. Parhaat palat on valittu Valmentavan johtamisen koulutukseen.