Insights Discoveryn luotettavuus ja valmentajan osaaminen

Kun valitset yritykseesi kehittämistyökalun, sen luotettavuudesta ja toimivuudesta kannattaa varmistua. Erityisesti, kun ollaan tekemisissä henkilökohtaisten profiileiden kanssa, luotettavuus ja tarkkuus varmistavat myönteisen oppimiskokemuksen ja tiedon hyödyntämisen. Insights Discoveryn» luotettavuus ja tarkkuus rakentuvat pitkäaikaiselle tutkimus- ja kehitystyölle sekä ulkoiselle validoinnille».

Ensimmäisen evaluaattorin tutkimus- ja kehitystyö toteutettiin Westminster Universityssä» ja jatkuva kehitystyö on mahdollistanut Insights Discoveryn laajentumisen hyödynnettäväksi yli 30:llä kielellä. Westminster University on varmistanut myös suomenkielisen evaluaattorin validiteetin ja reliabiliteetin.

Kansainvälinen järjestelmien sertifioija DNV GL» on myöntänyt Insights Discoverylle vuonna 2017 työhön liittyvän testauksen sertifikaatin (Occupational Test Tools Certification Mark). Lisäksi Insights Discoveryllä on Britannian Psykologiliiton (British Psychological Society, BPS) ja sen testauskeskuksen (Psychological Testing Centre, PTC) antamana PTC Kitemark eli testauskeskuksen validointi.

Näiden sertifikaattien saamiseksi arviointimenetelmän on täytettävä eurooppalaisten psykologiliittojen yhteenliittymän EFPA:n testauksen arviointisäännöt (EFPA Test Review guidelines»). EFPA, European Federation of Psychologists’ Associations, edustaa 36 Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien Suomen Psykologiliitto.

Valmentajan osaaminen

Menetelmän luotettavuus ei vielä takaa onnistumista ja opitun käytäntöön viemistä. Varmistathan, että valitset luotettavan, osaavan ja ennen kaikkea eettisesti toimivan valmentajan Insights Discovery -matkallesi! Jatkuva kouluttautuminen myös muilla osa-alueilla kuin menetelmän parissa varmistaa mahdollisimman laajan hyödyntämisen ja näkemyksen – ja auttaa valitsemaan oikean lähestyvistavan eri tilanteisiin. Omista valmennuksistani yli 14 vuoden aikana saamani palautteet asiantuntijuudestani ja osaamisestani ovat huippuluokkaa – saamieni palautteiden keskiarvo näistä on 5,72/6.

Kun valitset Insights Discovery -menetelmän kehittämisen taustalle ja saadessasi Insights Discovery -profiilin, voit siis olla varma menetelmän luotettavuudesta. Valmennuspäivieni aikana saat riittävän ymmärryksen teoriasta ja taustalla olevasta metodista. Fokuksessa on kuitenkin se, miten nämä asiat näkyvät teillä käytännössä. Tiedon hyödynnettävyys ja opitun käytäntöön vieminen ovat tärkeintä – varma tausta ja paras valmentaja auttavat kohdistamaan huomion ihmisiin, kehittämiseen ja muutoksen aikaansaamiseen.

Voiman myyntikoulutukset: Voimaa Myyntiin!

Myyntikoulutus B2B- ja B2C -myyjille – keskiössä ihmisten kohtaaminen

Voima Valmennuksen myyntikoulutukset perustuvat itsetuntemuksen lisäämiseen, asiakkaan ymmärtämiseen ja tämän tiedon pohjalta luottamuksen rakentamiseen. Oli kyse sitten B2B- tai B2C -myynnistä, kyseessä on aina ihmisten kohtaaminen, jossa vuorovaikutus ja tunnelma määrittävät usein koko yhteistyönprosessin jatkon

Tavoitteena on kehittää myyjien henkilökohtaista toimintaa mutta myös myyntitiimin sisäistä dynamiikkaa. Myyntitiimin johtaminen ja myynnin sekä muiden toimintojen yhteensovittaminen usein unohtuu myynnin toimintaa kehitettäessä – myös ne tulevat huomioiduiksi Voiman koulutuksissa. Lisäksi Voiman myyntikoulutus taklaa yhden suurimmista haasteista: sen, että asiakaspalvelu tai toteuttava henkilöstö ei näe omaa rooliaan myyjänä.

Voiman myyntikoulutukset on tarkoitettu esimiehille, myyjille ja myynnin esimiehille sekä asiakasrajapinnassa työskenteleville:

 • Tehokas myynti – omaan myyntityyliin tutustuminen ja sen kehittäminen
 • Asiakkaan ymmärtäminen ja luottamuksen rakentaminen
 • Myynnillinen ote asiakaspalvelussa
 • Myyntitiimin johtaminen
 • Myyntitiimin yhteistyö
 • Myynnin ja muiden toimintojen yhteensovittaminen

Parhaimmillaan Voiman tuki myynnille ei ole pelkkä koulutus, vaan myynnin ja myyjien kehittämiseen hyödynnetään pidempiaikaista sparrausta ja valmennusta. Osana myynnin kehittämistä hyödynnetään Insights Discovery -myyntiprofiilia ja -menetelmää ». Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän myyntitiimillenne paras mahdollinen tuki!

Voima Valmennus Oy:n yrittäjänä ja vastuuhenkilönä valmennus-, koulutus- ja kehittämisohjelmissa toimii Anu Autio. Sovi tutustumistapaaminen Anun kanssa soittamalla 040 751 4543 tai lähetä viesti sivun alareunassa olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

GDPR – mikä muuttuu valmennustietojen käsittelyssä?

EU:n paljon puhuttu tietosuoja-asetus, GDPR,  astuu voimaan perjantaina. Miten tämä vaikuttaa yrityskohtaisten valmennusteni ja muiden ohjelmien yhteyshenkilöiden ja osallistujien tietojen käsittelyyn?

Vastaus on yksinkertainen: ei juuri mitenkään. Olen käsitellyt yhteistyön merkeissä saamiani yhteystietoja hyvin tiukasti – jopa siinä määrin, että ystäväni totesi: ” Moraalin omistaminen vaikeuttaa bisneksentekoa. Anu oot huono bisnesnainen jos aattelet tuollaisia moraalijuttuja!”. Vitsinä tietenkin – tämän ystäväyrittäjän omakin moraali todennäköisesti on bisneksen esteenä 🙂

Tässä lyhyt lista siitä, miten olen käsitellyt minulle luovutettuja osallistujatietoja tähän saakka:

 • Tietoja on käytetty vain siihen tarkoitukseen, johon ne on annettu – yhteydenpitoon liittyen valmennukseen tai valmennusprosessiin. Työnantajalta / yhteyshenkilöltä saamiani yhteystietoja ei ole esimerkiksi automaattisesti lisätty uutiskirjelistalle, vaan uutiskirjeen on voinut tilata erikseen.
 • Osallistujien tietoja on säilytetty vain sen aikaa, kuin on ollut tarpeen.
 • Yhteyshenkilöiden tietoja on säilytetty vain sen aikaa kuin on ollut tarpeen. Kirjanpitolain perusteella tämä on huomattavasti pitempi aika, kuin osallistujatietojen säilytysaika.
 • Insights -valmennuksiin osallistuneiden Insights Discovery -profiileita ei ole luovutettu muille, kuin osallistujalle itselleen. Mikäli tästä on harvinaislaatuisesti poikettu, se on tehty ainoastaan kirjallisella, yksilöidyllä luvalla (mitä sivuja profiilista saa luovuttaa, kenelle ja mihin tarkoitukseen).

GDPR:n voimaantulon jälkeen edellä mainittu tietojenkäsittelypolitiikka jatkuu. Suurimmat muutokset koskevat tietoja henkilötietojen käsittelystä. Jatkossa siis kaikista saamistani osallistujatiedosta pidetään lokia, johon kirjataan seuraavat:

 • Keneltä tiedot on saatu
 • Milloin tiedot on saatu
 • Mihin liittyen tiedot on saatu (valmennuspäivä)
 • Mitä tietoja ko. kerralla on saatu
 • Milloin tiedot on suunniteltu poistettavaksi (2 kk sopimuksen päätyttyä, ellei uutta sopimusta ole tehty tai muuta tarvetta säilytykseen ei ole)
 • Mahdollisen jatkosäilytyksen syy
 • Milloin tiedot on poistettu

Henkilötietojen käsittelyy liittyvät tietosuojaselosteet on myös päivitetty.  Yhteyshenkilöitäni koskee asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste, joka löytyy Voiman sivuilta nyt julkisena. Osallistujat saavat heitä koskevan osallistujarekisterin tietosuojaselosteen suoraan minulta.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi asiakkaiden ja Voiman välisiin sopimusehtoihin on päivitetty Voima Valmenuksen ja asiakkaan vastuut tietojen luovuttamisesta ja käsittelystä. Tämä korvaa erilliset sopimukset tietojen siirtämisestä ja / tai luovuttamisesta.

Vinkki myös asiakkaille: Jatkossa asiakas vahvistaa ja vakuuttaa, että hänellä on oikeus tietojen luovuttamiseen – tämä kannattaa huomioida yritysten omissa tietosuojaselosteissa!

Muutoksen johtaminen

Muutosvoimaa! – Muutoksen johtaminen

Tuntuuko siltä, että jotain pitäisi tehdä mutta sille ei ole aikaa tai et oikein tiedä mistä aloittaa? Huolestuttaako muutosvastarinta tai etkö tiedä miten muutos kannattaisi toteuttaa? Luota prosessiin, mutta suunnittele se ensin. Toimin yritysten apuna muutos- ja kehittämisprosesseissa, jotta ne onnistuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Valmentavan johtamisen koulutus syksyllä 2018

Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus käynnistyy Oulussa jälleen syksyllä 2018! Koulutus antaa konkreettisia työkaluja sekä malleja sovellettavaksi valmentavana johtajana toimimiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Osallistamalla työntekijät oman työnsä ja toiminnan kehittämiseen, saat tehoja ja tulosta työhön.

Voima Valmennuksen kymmenes vuosi käynnistyi!

Voima Valmennus täytti yhdeksän vuotta ja kymmenes yrittäjävuosi valmentajana siis käynnistyi – tuntuu aika huimalta! Lue Voiman blogipostauksesta», mikä ylläpitää ja synnyttää minulle valmentajan motivaatiota.

Eräs asiakkaani kysyi minulta jokin aika sitten kysymyksen: ”Miten ihmeessä sää jaksat tehdä hommia yksin?”. Vastaus oli yksinkertainen – enhän minä tee näitä hommia yksin! Yhdeksännen vuoden aikana olen saanut tehdä töitä muun muassa seuraavien kanssa:

Google (ripeyttä, nopeutta ja ketteryyttä – kiitos 🙂 )
Hiottu Oy (erityskiitos toimitusjohtaja Satu Lapinlampi, teidän kanssa on ollut huippua työskennellä!)
Kainuun Ammattiopisto (superkiitos Antti Rönty ja Viivi Sirkeinen mukavasta yhteistyöstä!)
Koulutuskeskus Brahe / Raahen koulutuskuntayhtymä – kiitos niin Valmentavan johtamisen avoimesta oppisopimuskoulutuksesta kuin omasta esimiesvalmennuksestanne!
Lakeuden Palveluyhdistys
Louhia Analytics Oy
LähiTapiola Pohjoinen
Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy
Monetra Oy (kiitos projektipäällikkö Maria Karppinen hyvin sujuvista järjestelyistä!)
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK yhdistyi vuodenvaihteessa Oulun seudun koulutuskuntayhtymään – tsemppiä muutoksen jälkimaininkeihin!)
Oulun kaupunki
Oulun seudun omaishoitajat ry.
ProAgria ry.:n MaitoManageri ja MaitoLiideri -hankkeet. Kiitos projektiryhmälle ja osallistujille!
R-Taso Oy
SPECIM, Spectral Imaging Ltd. Teidän menestystä on mahtava seurata! (Lue viimeisin uutinen Kauppalehdestä»)
SSAB Europe Oy (erityiskiitos Senior HRD Specialist Marja Lehtola – yhteistyö kanssasi on ollut erityisen sujuvaa!)
Uniresta Oy (superkiitos Kaija-Liisa Silvennoinen jo lähes kymmenen vuoden yhteistyöstä!)
Vuolle Setlementti

Kiitos myös Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen osallistujille! On ollut mahtava tutustua ja tehdä hommia kanssanne. Mukana näissä on ollut mm.

Caverion Oy
Digital Media Finland
Kemin kaupunki
Kuljetusliike Kinnunen Oy
Kuusakoski Oy
Nuventur Oy
Presteel Oy
SPECIM, Spectral Imaging Ltd.
SSAB Europe Oy
Raahen hyvinvointikuntayhtymä

Kiitos siis ihanille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja osallistujille minulle synnyttämästänne innostuksesta ja oivalluksista! Superkiitos mahdollisuudesta oman sisäisen motivaationi toteuttamiseen! Tästä on hyvä jatkaa kanssanne kaksinumeroisille vuosille 🙂

VJ-jatkokoulutuspäivä 30.8.2017

Valmentavan ja osallistavan johtamisen toinen jatkokoulutuspäivä on 30.8.2017! Samoin kuin ensimmäinen vuosi sitten, tämäkin päivä keskitty esimiehen oman hyvinvoinnin ja tehokkaan työskentelyn teemoihin. Jos et ole vielä ilmoittautunut, mukaan pääsee vielä!


Voimaa Pomolle! -valmennuspäivä klo 9-16:

Esimiehen hyvinvointi – missä mennään?
Esimiehen työkalut oman jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen
Oma sisäinen motivaatio ja sen lähteet

Oman työn hallinta
Esimiehen ajankäyttö, osallistaminen ja delegointi
Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus työn tukena

******

Vapaa ohjelma: menemme syömään päivän jälkeen ja Exit Ouluun pelaamaan pakopeliä klo 17.15 alkaen!


Valmennuspäivä pidetään Oulussa Uudella Seurahuoneella. Viimeksi oltiin minigolfaamassa lähes koko porukalla» ja tällä kertaa vapaa ohjelma vietetään Exit Oulussa pakopelin merkeissä! Nyt jo jännittää, miten meidän käy 🙂

Valmennuspäivän hinta 165 € + alv sisältää päivän tarjoilut, koulutuksen ja tuttuun tapaan myös materiaalit. Tule mukaan näkemään vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin VJ-opiskelijoihin! Uskon, että ryhmä on taas päivässä parasta!

Ilmoittaudu saman tien! Jälki-ilmoittautuminen päättyy 28.8.2017. Vapaa ohjelma on jo sovittu.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Puhelinnumero (pakollinen)

Yrityksen nimi

Yrityksen osoite

Laskutustiedot (sähköiset, jos mahdollista)

Ehdotukset vapaaseen ohjelmaan

 

Valmentavan johtamisen koulutuspalautteet loistavat!

Neljäs valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus on päättymässä. Tein kaikille tähän mennessä osallistuneille koulutuksesta palautekyselyn, ja tulokset ovat erinomaisia!

Suurin osa suosittelee koulutusta muille erittäin mielellään, koulutuksen Net Promoter Score on 75 eli erinomainen! Net Promoter Scoren asteikko on -100 – +100, ja yli +50 ylittävät arvosanat ovat erinomaisia. Suomeksi sanottuna kyselyyn vastanneista 77,80 % suosittelee koulutusta erittäin mielellään muille, 20 % suosittelee mielellään ja 2,2 % ei kokenut koulutusta oikein omakseen. Suurin osa on pystynyt hyödyntämään opittua arjessa erinomaisesti – jopa vielä 1,5 vuotta koulutuksen jälkeenkin!

Mikä koulutuksessa oli parasta?

Tässä kommentteja osallistujilta kysymykseen ”Mikä koulutuksessa oli parasta?”:

 • Selkeät teemakokonaisuudet, joita käsiteltiin. Aiheiden käsittelyissä hyvää oli, että niihin tuotettiin itse pohdintaa, jolloin sai esim. monipuolisia näkökulmia esittämäänsä pulmaan. Ryhmän monipuolisuus oli hyvää, luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri oli todella kannustavaa. Anun tyyli opettaa ja ohjata on huippua!
 • Oli hyvä vuorovaikutteinen ryhmä ja kouluttaja 🙂 Koulutuspäivien aikana sai hyvää oppia esimiestyössä hyödynnettäväksi kaikilta käsitellyiltä osa-alueilta.
 • Vertaistukiryhmä 😀 Kokemusten jakaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen rikastuttivat hyvän sisällön omaavaa koulutusta.
 • Erilaiset osallistamismenetelmät olivat todella hyviä sekä muutoksen kohtaaminen ja miten toimitaan muutostilanteissa!
 • Laajasti esimiestyöhön hyvät työkalut ja perusteet. Loppukäyttäjän vastuulle kuitenkin jää, oppiiko/haluaako asioita pikku hiljaa soveltaa käytännössä. Tosi hyvät valmiudet ja tiedon kurssi tähän antaa.
 • Oppi paljon myös muilta koulutuksessa mukana olevilta itse koulutusannin lisäksi.
 • Käytännönläheisyys, hyvät esimerkit.
 • Innostava ote ja mielenkiintoinen sisältö
 • Ryhmä, kouluttaja
 • Hyvät keskustelut, kokemusten jakaminen. Paljon ryhmätöitä.
 • Yhteiset keskustelut, ryhmätyöt.
 • Kyllä se vaan on se yhdessä tekeminen ja pohtiminen. Jokainen osallistuja tuo oman kokemuksensa ja näkemyksensä mukanaan. Niistä saapi ammentaa! Ja Anun osaaminen on huikaisevaa!
 • Sparrauspuhelut
 • Konkreettiset keinot.
 • Anun ammattitaito, ryhmän heterogeenisyys ja käytännön tilanteiden peilaaminen valmennuksen teemoihin.
 • Insight-profiili
 • Värit
 • Ryhmä ja tehokas oppimistahti.
 • Oma aika 🙂 oivallukset, konkreettiset esimerkit.
 • Ehkä se ratkaisukeskeisyys… tietysti muutoksen dynamiikka ja sisäisen motivation tekijät. Siitä ainakin olen kiinnostunut että miten ihmisen kipinä syttyy ja miten sitä voitaisiin sytytellä?
 • Koulutus laittoi ajattelemaan asioita ja huomioimaan sitä kautta erityyppisiä ihmisiä uudella tavalla
 • Keskusteleva porukka, moniammatillisuus
 • Toisten kokemusten kuuntelu, ideoiden jakaminen, persoonallisuuksien ymmärtäminen vahvistui, ITSETUNTEMUS
 • Paljon asiaa, innokas kouluttaja ja mielenkiintoinen, käytännönläheinen sisältö
 • Selkeä rakenne, käytännöllisyys sekä annin soveltaminen arkeen.
 • työkalut
 • Anun selkeä ja mukaansa tempaava esitystapa!
 • Yhteiset keskustelut ja eri näkökulmat.
 • Lähipäivät 🙂 Hyvä kokonaisuus.
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Oppia tuntemaan itseni. Ja huomata että se miten johdan on oikea tie.
 • Aktiivinen ryhmä, osallistava kurssi ja ”ei väsyttävä” tapa opiskella. 😀
 • Vertaistuki ja toiminnalliset harjoitukset.
 • Ihmismielen parempi ymmärtäminen.
 • Ajatuksia herättävät koulutuspäivät, pysähtyminen ajattelemaan omaa esimiestyötä.
 • Tuo värimaailmaan tutustuminen syvemmin
 • Kouluttaja 🙂 Tunsi hyvin asian.
 • Oikeanlainen opetus tyyli,ei vaan tunteja .vaan itse joutuu tekemään koko päivän ajan aina töitä ja hyvä ryhmä.
 • Yhteinen tiimi, asioiden ja tilanteiden läpikäyminen ryhmässä. Ryhmän tuki erilaisissa tilanteissa.

 

Muutokset johtamisessa

Vastausten perusteella osallistujat ovat nähneet muutoksia omassa johtamistyössään, hyödyntäneet oppimiaan työkaluja ja menetelmiä. Tässä muutamia kommentteja oman johtamistyön muutokseen:

 • Palaan koulutuksen aiheisiin aina kun olen epävarma. Olen testannut eri menetelmiä ja ottanut niitä aktiiviseen käyttöön. Loistava paketti.
 • Lisännyt ymmärrystä alaisia kohtaan – olemme erilaisia kaikki. Toisaalta olen itse tietoisempi omasta käyttäytymisestä ja osaan ehkä vähän pehmentää tarvittaessa punaista luonnettani
 • Koulutus vahvisti omaa toimintamallia ja antaa varmuutta nopeiden päätösten teossa. Hitaammassa syklissä asioita tulee mietittyä toiselta ja kolmanneltakin kannalta, eikä tee liian hätäisiä yleistyksiä ja johtopäätöksiä, vaan haastaa vastapuolen etsimään ja huomaamaan ratkaisuja.
 • Vasta-alkajana koulutus on ollut todella hyödyllinen mm. oman rajojen pohtimisessa, ryhmän eteenpäin viemisessä jne. Tästä saa materiaalia ja ajatuksia, joihin voi palata yhä uudelleen – ja taatusti löytää uutta.
 • Opittua on pystynyt hyödyntämään työpaikan arjessa monessa eri tilanteessa.
 • Yhä paremmin kykenee ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden ja suhtautumaan asioihin /ohjaamaan /johtamaan tämä näkökulma mielessä.

Anu kouluttajana

Erään kommentin mukaan ”Koulutushan on juuri niin hyvä kuin on sen kouluttaja. 🙂 Lue kommentteja minusta erillisestä artikkelista Anu valmentajana ja kouluttajana»

Kiitos kaikille VJ-osallistujille ja kyselyyn vastanneille! Kaikkien ryhmien kanssa on ollut mahtava tehdä töitä – ja ennen kaikkea huomata jokaisen osallistujan muutos käytännössä. Kehittämisehdotuksenne tulevat näkymään seuraavassa Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutuksessa – pääpaino on edelleen koulutuksen hyödyn käytäntöön viemisessä.

 

 

Anu valmentajana ja kouluttajana

Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutukseen liittyen toteutettiin palautekysely toukokuun alussa. Uskaltauduin kysymään samassa, mikä minun toiminnassani kouluttajana oli parasta – ujostutti ihan vietävästi kysyä, mutta kuten itse opetan: pyydä palautetta, jos haluat sitä!

Palautteissa oli kommentti, jonka mukaan ”Koulutushan on juuri niin hyvä kuin on sen kouluttaja”. Tässä lista, jonka sain koulutukseen osallistuneilta – olipas mahtava lukea! Minulle tärkeimmiksi nousee tältä listalta käytännönläheisyys, keskustelevuus, osallistaminen sekä hoksauttaminen – juuri näihin valmennuksissa ja koulutuksissa tähdätään.

 • Sopivan rento, mutta kuitenkin jämäkkä ote. Ohjelma eteni, keskustelua sallittiin, mutta Anu myös osasi suitsia sitä sopivasti. Anun perusmyönteisyys loi koulutukseen mukavan ilmapiirin. Kynnys ryhmäytymiselle oli alusta alkaen matala.
 • Anu on kutsumusammatissa! Tunsi ja osasi opetettavan asia.
 • Suorasukaisuus, kaikkien osallistaminen ja haastaminen osallistumaan. Osaa havainnollistaa monet eri ammattiryhmät ja roolit työyhteisössä
 • Innostava ja energinen. Saa luontevasti porukan hommaan mukaan.
 • Tavallinen, helposti lähestyttävä, rauhallinen, ammattitaitoinen ja asiat ja esimerkit oli käytännönläheisiä, ei pelkkää teoriaa.
 • Tsemppasi hyvin meitä osallistujia ja asiantunteva ote asiaan.
 • Keskusteleva ote
 • Hän otti keskusteluun mukaan myös meidät ”hiljaisemmatkin”.
 • Innostava 🙂
 • Yksinkertaisesti osaaminen! Ohjaajana jämäkkyys ja selkeys. Lisäksi plussana, että matskut tulivat aina ajallaan.
 • Sparrauspuheluiden intensiivinen läsnäolo ja keskittyminen antoi paljon
 • Selkeys, rentous, kiireettömyys sekä halu perehtyä jokaisen osallistujan yksilölliseen tarpeeseen.
 • Rentous ja välittömyys. Sai porukan hyvin innostumaan mukaan ja jakamaan omia kokemuksiaan.
 • Täsmällisyys ja nopeatempoisuus.
 • Osaa tempaista ryhmän mukaan. Tuo asiat hyvin ja mielenkiintoisella tavalla esille. Osallistaa koulutettavat, eli panee töihin ja pohtimaan ei anna valmiiksi kaikkea.
 • soveltamiskyky ja kaikkien osallistaminen
 • selkeys ja johdonmukaisuus
 • Reipas ja hyvä kommunikaatio.
 • Jokaisen oman lähtötason ymmärrys ja valmentava asenne.
 • Rempseys ja rehellisyys, myös osaaminen.
 • Laittaa tekemään harjoituksia ja keskustelemaan.
 • innostava valmentaja, hyvät fasilitointimenetelmät, ryhmän tarpeet huomioiva
 • Kuunteleva, haastava. Koulutus eteni sujuvast
 • JÄMPTIYS, AIKATAULUT PITI, HYVÄT ESIMERKIT, HUMORISTINEN
 • LUONTEVUUS RYHMÄN EDESSÄ AUTTOI MINUA KUUNTELEMAAN, (JOS UJO ESIINTYJÄ, ALAN ITSEKIN JÄNNITTÄÄ HÄNEN PUOLESTA)
 • Energisyys, selkeys ja asiassa pysyvä
 • Selkeys, esimerkit sekä vaatimus siitä, että nyt puhelimet pois. Oli huippua keskittyä olennaiseen.
 • Hänen tapansa pistää itsensä likoon ja selkeä tapa esittää asiat
 • Kaikkien huomiointi tasapuolisesti. Elää kuten opettaa. Kiva, sopiva pilke silmäkulmassa.
 • Huipputyyppi. Osaa ottaa porukan suurinpiirtein tasapuolisesti huomioon ja vetää mukaan hieman epävarmempiakin ihmisiä. Koulutushan on juuri niin hyvä kuin on sen kouluttaja. 🙂
 • Selkeä ulosanti
 • Rempseä meno, hyvä asenne.
 • Vahva osaaminen. Selvästi tekee työtä, missä viihtyy. Välitön tyyppi.
 • positiivinen asenne, Anu osaa kysyä sopivasti hankalia kysymyksiä ja johdatella itse miettimään ratkaisua
 • Ihanan innostunut asiastaan ja innostava.
 • Koko paketti 🙂
 • ei antanut valmiita vastauksia vaan laittoi meidät tekemään niitä itse.innostava ja motivoiva.
 • Ammattitaito, sekä asioiden katsominen ulkopuolelta. Hoksauttaminen jos jäi katsomaan asioita liikaa omalta kantilta.

Toki kysyin myös, mitä voisin kehittää ja sain loistavia kehittämisehdotuksia. Seuraavat valmennusryhmät tulevat saamaan entistä enemmän haastamista ja pysyvään asioiden käytäntöön viemiseen suunnitellaan uusia menetelmiä. Pari toivoi rivakampaa etenemistahtia ja muutama rauhallisempaa – tässä mennään edelleen ryhmän tarpeiden mukaan. Osa kehittämisehdotuksista liittyi valittujen koulutuspaikkojen tekniikkaan. Tähän tullaan kyllä kiinnittämään jatkossa huomiota!

Seuraava Valmentavan ja osallistavan johtamisen koulutus alkaa Oulussa syksyllä – tule mukaan!

BusinessOulun Tuottava Muutos -hanke

Voima Valmennus Oy on mukana BusinessOulun Tuottava Muutos -hankkeessa osa-alueella ”Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen tärkeimpänä voimavarana”. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan entistä ketterämpiä ja kilpailukykyisempiä edelläkävijäyrityksiä vahvistamalla mm. liiketoimintaosaamista, johtamista ja työhyvinvointia.

Yrityksenne tarve

Osa-alueen tavoitteena on muun muassa systemaattinen yrityksen ja henkilöstön kehittäminen, työmotivaation lisääminen, uudet toimintatavat sekä tuloksen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen.Yrityksen toimintaa osa-alueella voidaan kehittää esim. seuraavien tarpeiden pohjalta:

 • johtamis- ja yrityskulttuurin parantaminen
 • tiimityön kehittäminen
 • esimiestyön kehittäminen
 • työhyvinvoinnin tilan analysointi ja kehittäminen
 • johdon ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen
 • vision ja strategian tarkentaminen (yhdessä tekeminen ja/tai jalkauttaminen)
 • uusien, työelämää kehittävien toimintatapojen löytäminen
 • yrittäjien ja työntekijöiden osaamisen ja innovaatiokyvyn vahvistaminen
 • erilaisiin muutostilanteisiin ja rakennemuutokseen sopeutuminen
 • johdon ja henkilöstön yhteistoimintavalmiuksien kehittäminen

Tuottava Muutos -hankkeen rahoitus ja valmennuksen hinta

Tuottava Muutos -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä BusinessOulu. Yhden yrityskohtaisen valmennus- tai koulutuspäivän omavastuuhinta on 290 € + alv 24%. Rahoitusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (nykytila, tulevaisuuden näkymät, valmennuksen/koulutuksen tarve ja tavoite) BusinessOulusta. Saat ohjeet ja lomakkeen rahoituksen hakemiseen BusinessOulusta tai Voima Valmennukselta.

Ota yhteyttä!

Tuottava Muutos -hankkeen valmentajana ja vastuuhenkilönä Voima Valmennus Oy:ssä on Anu Autio. Osa-alueella on myös muita palveluntarjoajia, joista jokaiseen projektiin valitaan paras vaihtoehto. Ota yhteyttä, niin katsotaan voisiko hanke auttaa yritystänne eteenpäin. Lyhyt info ja BO:n yhteyshenkilöt löytyvät myös Business Oulun sivuilta http://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet.html.