Insights Discovery Aistiva preferenssi

Insights Discovery: Aistiva preferenssi

Carl G. Jungin preferenssit aistiminen ja vaistoaminen kuvaavat sitä, millä tavoin vastaanotat informaatiota ja miten sitä käsittelet. Nämä vaikuttavat muun muassa siihen, miten toimit vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mihin kiinnität huomiota, miten ideoit ja millaista informaatiota käytät päätöksenteon pohjana. Tutustu täältä aistivaan preferenssiin – tuntuuko tutulta?

Insights Discovery tunnepreferenssi

Insights Discovery: Tunnepreferenssi

Tunnepreferenssiä suosiessasi arvostat työhösi liittyvissä vuorovaikutussuhteissa epämuodollisuutta. Arvostat sitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan, mutta ihmisten tarpeiden niin vaatiessa niistä voidaan joustaa. Motivoidut muun muassa omien henkilökohtaisten arvojen toteuttamisesta ja siitä, että saat olla avuksi muille. Lue täältä lisää Carl G. Jungin Tunnepreferenssistä!

Insights Discovery ajattelupreferenssi

Insights Discovery: Ajattelupreferenssi

Ajattelu- ja tunnepreferenssit ovat niin kutsuttuja rationaalisia, arvioivia toimintoja. Näiden kautta voidaan kuvata muun muassa sitä, miten teet päätöksiä ja miten arvioit asioita, tilanteita sekä ihmisiä. Introversio ja ekstraversio ovat jo Carl G. Jungin teoriasta sinulle tuttuja termejä – tämä artikkeli syventää tietämystäsi Ajattelupreferenssistä.

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli