Luottamusta rakentamassa, osa III

Kommunikaatioluottamus on kolmas pala luottamuskapasiteetin rakentamiseen. Se pohjautuu asioiden ilmaisemisen ja viestinnän tahtotilaan sekä selkeästi vuorovaikutukseen. Persoonalliset vuorovaikutustyylit ovat tässä suuressa roolissa, samoin kuin keinot, tahto ja osaaminen viestintään ylipäätään.

Luottamusta rakentamassa, osa II

Kun pätevyysluottamus on kunnossa, voidaan luottaa jokaisen hoitavan vastuunsa, hommat sujuvat jouhevasti ja yhteistyö tuntuu toimivalta. Lähtökohta on se, että jokaisella on kykyä, halua ja taitoja kehittyä ammattilaisena ja kehittää omaa työtään. Pätevyysluottamusta osoittamalla pystymme vahvistamaan toisen kokemusta omasta pätevyydestään.

Luottamusta rakentamassa, osa I

Luottamukseen pohjautuva turvallisuudentunne on tiimin menestyksen kannalta avainasemassa. Luottamus työyhteisöissä ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Siihen tulee kiinnittää huomiota ja sitä pitää – ja ennen kaikkea voi – rakentaa ja johtaa määrätietoisesti. Sopimusluottamus on luottamuskapasiteetin ensimmäinen pala.

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli