Insights Discovery: Vaistoava preferenssi

Jos suosit omassa toiminnassasi vaistoavaa preferenssiä, hyödynnät preferenssin nimen mukaisesti vaistoasi tiedon vastaanottamisessa ja käsittelemisessä. Havaitset kyllä seikkoja kuten aistivaa preferenssiä suosiva, mutta et niinkään tietoisesti aistiesi avulla, vaan enemmän ”kuudennen aistisi”, alitajunnasta nousevien impulssien ja vaikutelmien kautta – siis vaiston.

Insights Discovery Aistiva preferenssi

Insights Discovery: Aistiva preferenssi

Carl G. Jungin preferenssit aistiminen ja vaistoaminen kuvaavat sitä, millä tavoin vastaanotat informaatiota ja miten sitä käsittelet. Nämä vaikuttavat muun muassa siihen, miten toimit vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mihin kiinnität huomiota, miten ideoit ja millaista informaatiota käytät päätöksenteon pohjana. Tutustu täältä aistivaan preferenssiin – tuntuuko tutulta?

Insights Discovery tunnepreferenssi

Insights Discovery: Tunnepreferenssi

Tunnepreferenssiä suosiessasi arvostat työhösi liittyvissä vuorovaikutussuhteissa epämuodollisuutta. Arvostat sitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan, mutta ihmisten tarpeiden niin vaatiessa niistä voidaan joustaa. Motivoidut muun muassa omien henkilökohtaisten arvojen toteuttamisesta ja siitä, että saat olla avuksi muille. Lue täältä lisää Carl G. Jungin Tunnepreferenssistä!

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli