Insights Discovery tunnepreferenssi

Insights Discovery: Tunnepreferenssi

Tunnepreferenssiä suosiessasi arvostat työhösi liittyvissä vuorovaikutussuhteissa epämuodollisuutta. Arvostat sitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan, mutta ihmisten tarpeiden niin vaatiessa niistä voidaan joustaa. Motivoidut muun muassa omien henkilökohtaisten arvojen toteuttamisesta ja siitä, että saat olla avuksi muille. Lue täältä lisää Carl G. Jungin Tunnepreferenssistä!

Insights Discovery ajattelupreferenssi

Insights Discovery: Ajattelupreferenssi

Ajattelu- ja tunnepreferenssit ovat niin kutsuttuja rationaalisia, arvioivia toimintoja. Näiden kautta voidaan kuvata muun muassa sitä, miten teet päätöksiä ja miten arvioit asioita, tilanteita sekä ihmisiä. Introversio ja ekstraversio ovat jo Carl G. Jungin teoriasta sinulle tuttuja termejä – tämä artikkeli syventää tietämystäsi Ajattelupreferenssistä.

Insights Discovery: Ekstraversio

Me kaikki olemme sekä introverttejä että ekstroverttejä. Suosimme usein kuitenkin enemmän toista, ja vähemmän mieluisen toimintatavan hyödyntäminen kuluttaa energiaa. Tällöin kannattaa kiinnittää huomiota palautumisen mahdollisuuksiin. Millainen on ekstrovertti energia työyhteisössä ja mitä kannattaa muistaa?

Edellinen artikkeli

Seuraava artikkeli